Úvodní stránka

Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti Možné komplikace

Možné komplikace při asistované reprodukci

Metody asistované reprodukce, které nabízí naše centrum asistované reprodukce svým pacientům, představují to nejnovější, co na základě výzkumů a uvedení do praxe nabízí moderní světová medicína. Předložené metody asistovaé reprodukce s sebou přinášejí určitá rizika a nežádoucí projevy. Tato rizika jsou však známá, na základě včasného rozeznání jejich projevů je léčba bezpečná a řiditelná. Vaši léčbu navrhujeme tak, abychom využili všech možností jak předcházet vzniku těchto rizik.

Hyperstimulační syndrom - OHSS

Z popisu metody stimulace vaječníků vyplývá, že se jedná o hormonální léčbu (řízenou hyperstimulaci). Na ni někdy (ve 3 - 5% případů) vaječníky reagují tzv. bouřlivou reakcí, která se projevuje bolestmi v podbřišku, nevolností, přítomností volné tekutiny v dutině břišní a zvětšením vaječníků. Závažnější formy OHSS se častěji objevují na počátku těhotenství. U těchto pacientek jsme v některých případech nuceni nasadit infúzní terapii nebo aspiraci tekutiny v břiše. Velmi důležité je dbát o dostatečný přísun tekutin. Abychom včas odhalili možné projevy OHSS, provádíme pravidelné ultrazvukové kontroly vaječníků a také řídíme individuální dávkování stimulujících léků. Někdy je nutné eliminovat vytvoření OHSS odložením transferu embryí.

Mimoděložní těhotenství

U pacientek s poškozenými vejcovody hrozí zvýšení riziko mimoděložního těhotenství. Z tohoto důvodu je důležité věnovat pozornost vyšetření na průchodnost vejcovodů. Při nejasném nálezu doporučujeme provést diagnostickou HSG nebo laparoskopii. Nicméně riziko mimoděložního těhotenství nejsme schopni úplně eliminovat.

Vícečetná těhotenství

Statisticky je výskyt vícečetného těhotenství při aplikaci metod asistované reprodukce výrazně vyšší v porovnání s ostatní populací. V případě více než dvoučetných těhotenství vzniká riziko pro matku i pro plody. Prentivním opatřením je zavedení jednoho embra do dutiny děložní. U ostatních embryí pak jejich zamražení. 

Rizika spojená s vícečetným těhotenstvím jsou zohledněna v nabídce pojišťoven, hradit navíc jeden IVF cyklus v případě, že bude v prvních dvou IVF cyklech transferováno pouze jedno embryo.

Spontánní (samovolné) potraty

Každé těhotenství, vzniklé po mimotělním oplození, prohlašujeme za "rizikové". Procento potratů i porodů postiženého plodu je však zcela shodné s naší populací, termínem "rizikové" pouze vynucujeme zvýšenou péči v těhotenství. Vyšší procento předčasných porodů je způsobeno vyšším procentem vícečetných těhotenství. Je třeba si uvědomit, že potrat je forma ochrany přírody před plody, které nejsou dokonalé. Příroda nechá vyvíjet se pouze embrya, které mají záruku dobrého postnatálního vývoje.

Prevence - v těhotenství doporučujeme výrazné tělesné šetření, zvláště u vícečetných gravidit.

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě