Úvodní stránka

Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti Úspěšnost IVF

Úspěšnost IVF

Výsledky a porovnání s ostatními centry je nesnadné. Ani my mnohdy nemáme dostatek informací u struktuře těchto výsledků. Pro dobrou znalost je třeba brát ohled na věk ženy (do 35 let otěhotní snadněji, po 40 letech věku raritně), funkci vaječníků (vyloučit předčasné selhání ovarií), či váhu a kouření. IVF lze hodnotit pomocí několika ukazatelů

 • Otěhotnění na embryotransfer (Grav/ET) nejčastěji užívaný parametr - počet těhotenství na počet provedených transferů. Lze je statisticky příznivě ovlivnit, pokud netransferujeme embrya horší kvality.
 • Otěhotnění na punkci - (Grav/cyklus) - přesnější, více vypovídající, lze je ovlivnit odmítnutím punkce u málo nadějného cyklu (málo vyvinutých folikulů).
 • Otěhotnění na stimulaci (Grav/stim) - málo používané.
 • Porod na emryotransfer
 • Porod na stimulaci
 • Porod na zahájený cyklus

Nejvýstižnější jsou údaje o porodech. Jsou však zatíženy chybami, ne všechny pacientky jsou dostatečně ochotné nás přesně informovat o proběhlé graviditě. Tyto výsledky jsou mnohdy velmi zpožděné a zatížené asi 10 % nepřesností (nepřesnosti v adrese, stěhování, nemožná komunikace).

Pro odhad naděje na otěhotnění je nejvhodnější porovnání Vašich předpokladů se strukturovanými výsledky (rozdělenými na jednotlivé skupiny s různou pravděpodobností otěhotnění), které dosahujeme u našich pacientek.

Tabulka otěhotnění pacientek metodou IVF/ICSI - FERTIMED za rok 2015 v jednotlivých kategoriích pacientek

Skupina pacientekGrav/ETGrav/punkcePorod/ET
Do 35 let dobrá prognoza 56 % 52 % 53 %
Do 35 let špatná prognoza 34 % 30 % 29 %
36-40 let dobrá prognoza 39 % 36 % 35 %
36-40 let špatná prognoza 27 % 22 % 21 %
Nad 40 let dobrá prognoza      
Nad 40 let špatná prognoza 23 % 17 % 16 %
Darované oocyty 65 % 65 % 62 %

Vysvětlivky:
Dobrá prognóza: pacientky s normální váhou, nekuřačky, s normálními hormonálními hladinami (bazální FSH méně než 10) a standardní odpovědí ovarií.
Považujeme za seriozní a důležité publikovat výsledky z dlouhodobých studií. Je však nutné si uvědomit, že jsou zatíženy nižší pravděpodobností otěhotnění v dřívějších obdobích.

Srovnání výsledků roku 2009 - FERTIMED s výsledky publikovanými ESHRE (2013) v okolních zemích

Srovnání výsledků rok 2009
Fertimed
ČRNěmeckoIrskoFrancieŘeckoItálie
Počet klinik 2 30 121 7 106 12 200
Otěhotnění/punkce (IVF/ICSI) 31,9 % 27,6 % 26,8 % 28,9 % 26,4 % 23,8 % 22,8 %
Otěhotnění po KET/rozmražení 27,9 % 19,2 % 18,2 % 18,8 % neudáno 31,7 % 17,4 %

Údaje jsou čerpány ze stránek ESHRE: Assisted reproductive technology in Europe, 2009: results generated from European registers by ESHRE (Ferrarett at al. 2013).

Prognóza otěhotnění pacientek dle hodnocení zápornými body

Vypracovali jsme systém hodnocení pacientek a v návaznosti na něj jejich prognózu otěhotnění. Za každý sledovaný znak může pacientka obdržet jeden záporný bod. Pacientek, které jsou bez záporných bodů je v našem centu necelých 26% a pravděpodobnost otěhotnění je u nich nejvyšší. S rostoucím počtem záporných bodů výrazně klesá pravděpodobnost gravidity. Jako dárkyně oocytů vybíráme ženy bez záporných bodů.

Záporně hodnocené znaky jsou:

 • FSH > 10 IU/l
 • Věk pacientky > 35 let
 • Počet odebraných oocytů < 5
 • Počet transferovaných embryí < 2
 • ˇ E2 < 1000 pmol/l
 • ^ Spotřeba FSH > 2625 IU/l
 • Váha > 90 kg nebo < 45 kg
 • Nefyziologický karyotyp (mozaicismus)
 • Kouření u muže nebo ženy
 • Délka léčby neplodnosti nad 5 let

Procento gravidit v roce 2015 (FERTIMED) v závislosti na bodování pacientek zápornými body (bez příjemkyň)

Počet bodů
Procento pacientek
Úspěšnost na ET
0 19,6 % 68,2 %
1  15,3 %  49,5 %
2  46,4 %  37,2 %
3  7 %  28,45 %
4  4,3 % 21,7 %
5  3 %  16,3 %
6  2,4 %  16,4 %
7 a více  2 %  6 %

 

Monitorování výsledků

Značný podíl na podíl na našich kvalitních výsledcích má program sledování kvality používaných materiálů a dílčích postupů. Počítačovým programem lx měsíčně vyhodnocujeme procento otěhotnění:

 • u používaných medií (současně minimálně 2 media)
 • u jednotlivých léků, používaných ve stimulačních protokolech
 • úspěšnost jednotlivých pracovníků v jednotlivých postupech asistované reprodukce, abychom upřednostňovali ty, kteří dosahují nejlepších výsledků
 • u jednotlivých metod AR nebo jejich kombinací

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě