Úvodní stránka

Genetika

Nacházíte se v sekci: Genetika Funkce cytoplasmy ve vaječné buňce

Funkce cytoplasmy ve vaječné buňce

Cytoplasma vaječné buňky je tekutina, která obsahuje organely (mitochondrie, Golgiho aparát, cytoplasmatické retikulum a další). Zprostředkovává přenos informací mezi jednotlivými organelami a zajišťuje proces oplodnění. Nejprve musí „rozpustit“ všechny struktury spermie mimo genetický materiál (24 chromozomů, pocházejících od muže) a pomocí cytoplasmatických vřetének je zrcadlově uspořádat do dvojic s 24 chromozomy, které obsahuje vaječná buňka.

Následuje spojení zrcadlově postavených chromozomů v jednu kompletní sadu a poté její dělení na 2, 4, 8… buněk s průběžným doplňováním genetické informace.

Cytoplasma se výrazně podílí na reprodukčních pochodech. Mnohé její funkce jsou však zatím nepopsané. Pomocí svých mitochondrii zásobuje energeticky všechny reprodukční pochody. Mitochondrie mají své vlastní chromozomy (200-500 000 kopií mitochondriální DNA v jedné buňce), které kodují na 37 genech 13 bílkovin, 2 ribozomální RHA a 22 transferových RNA.

Pochází výhradně z vaječní buňky (dědí se tedy jen v mateřské linii). Tím je vyloučena korekce eventuálních náhodně vzniklých poruch (mutace) sadou chromozomů od muže. Dělením buněk však dochází k „ředění“ této mutace.

Pokud procento mutací na jednom místě chromozomu přesáhne 70 %, může dojít k objevení se nemoci (poruchy). Nižší procento může znamenat menší poruchu (jde hlavně o pochody, které vyžadují vysokou energetickou náročnost – tedy reprodukce a dělení buňky).

Možnosti korekce poruch cytoplasmy a mitochondrii:

  1. Transfer cytoplasmy (malého množství cca 10 %) dárkyně do vaječné buňky příjemkyně. Jde o nejjednodušší metodu, která nenarušuje strukturu cytoplasmy příjemkyně. Nedochází k jejímu odstranění, ale jen „doplnění“ viz popis metody v oddíle AR
  2. Výměnu části cytoplasmy příjemkyně cytoplasmou dárkyně (cca 30 %). Abychom mohli aplikovat větší množství cytoplasmy, musíme část původní odstranit, aby nedošlo k navýšení nitrobuněčného tlaku a tím k ev. poškození organel viz popis metody v oddíle AR
  3. Aplikaci genetického materiálu vaječné buňky příjemkyně (karyoplast a dělící vřeténko nebo polární tělísko) do vaječné buňky dárkyně, zbavené chromozomů. Tato metoda je komplikovanější, poněvadž není snadné rozpoznat, kde je genetický materiál umístěn. Není optickým mikroskopem přímo viditelný (to neplatí pro polární tělísko). Lze předpokládat malé procento následného vývoje po oplození, poněvadž dochází k narušení vazeb mezi genetickým materiálem a cytoplasmou.
  4. Pronuclear transfer. Z časného embrya od dárců odstraníme genetickou informaci a nahradíme ji genetickou informací (2PN stádiem) léčeného páru. I zde dochází k narušení vazeb mezi pronukleáry a cytoplasmou. Popisuje se nezbytnost chemické inhibice mikrotubulů a potencializace fůze genetického materiálu s cytoplasmou

Rychlý kontakt

telefon: +420 585 22 12 81

Podrobné kontakty

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě