Úvodní stránka

Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti IVF

IVF

IVFin vitro fertilizace – je metoda, při které je vajíčko oplodněno spermiemi mimo tělo ženy v laboratorních podmínkách (in vitro). Je to jedna ze základních metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti.

Metoda IVF zahrnuje hormonální stimulaci, odběr vajíček z vaječníků ženy a následně jejich oplození spermiemi partnera nebo dárce. Vajíčko je po oplození kultivováno a po několika dnech přeneseno do dělohy ženy.

Oplození při IVF probíhá přiložením spermií k vajíčku. Protože úspěšnost oplození vajíčka touto metodou není velká, byla vyvinuta metoda intracytoplasmatické injekce (ICSI), při které je spermie do vajíčka vpravena přímo pomocí jehly. IVF je v současné době chápáno jako synonymum mimotělního oplodnění s využitím různých laboratorních metod a je "zlatým standardem" v metodách oplození vajíčka.

Úspěšnost IVF je ovlivněna celou řadou faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je věk pacientky. Naše centrum, které sídlí ve městěch Olomouc a Ostrava, patří úspěšností IVF dlouhodobě k předním centrům v České Republice. Těhotenství probíhá jako běžné těhotenství vzniklé přirozenou cestou. U dětí po IVF není vyšší výskyt vrozených vývojových vad a průběh těhotenství po IVF není asistovanou koncepcí nijak ovlivněn.

Těhotenství po IVF

Počet vícečetných těhotenství po IVF se v posledních letech výrazně snížil díky nižšímu počtu přenášených embryí. Úhrada za léčbu IVF je z větší části hrazena pojišťovnou při splnění určitých podmínek čtyřikrát za život. V ceníku je uveden seznam výkonů, které pojišťovna nehradí. Je na pacientce a doporuční lékaře, zda a v jakém rozsahu jsou nutné a zda je využije.

IVF postup

  1. Stimulace vaječníků
  2. Odběr oocytů (vaječných buněk)
  3. Mimotělní oplodnění
  4. Transfer embryí

Chcete vědět další podrobnosti o IVF? Napište nám přes formulář nebo zavolejte na číslo 585 221 281.

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě