Úvodní stránka

Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti Metody asistované reprodukce

Metody asistované reprodukce

 

Stimulace vaječníků pro metody IVF

Stimulace vaječníků je metoda, která se používala u žen s poruchou činnosti vaječníků. V současnosti zlepšuje výsledky metod asistované reprodukce, neboť zajistí vyšší počet vaječných buněk v jednom cyklu. Ke stimulaci vaječníků se používají hormonální injekce, ke zlepšení jejich účinku se současně aplikují preparáty skupiny GnRH-analog (hormonální preparáty bránící předčasné ovulaci).

 

ivf ivf2
Oplození v přirozeném cyklu Schématický nákres IUI

 

Vlastní stimulaci provádíme denními injekcemi gonadotropních hormonů. Jsou močového původu, nebo jsou vyráběny laboratorně.

 

ivf3 ivf4
Farmakologická suprese produkce gonadotropinů, stimulace  Odebraná vajíčka se oplozují vybranou metodou

 

V cyklech mimotělního oplodnění IVF většinou začínáme aplikací analog (GnRh a - analoga gonadotropinreleasing hormonu). Tato příprava trvá u krátkého protokolu 1 - 2 dny, u dlouhého protokolu až 10 dní a preparáty je nutno aplikovat i po dobu vlastní stimulace gonadotropiny. Aplikování injekcí je prováděno do svalu nebo podkoží na základě dávkování a po dobu, jak určí lékař. Pro aplikování injekcí může pacientka využít svého zdravotní zařízení v místě bydliště, podkožní injekce po zaškolení od našich sester zvládá bez problémů sama.

 

ivf5 ivf6
Vajíčko po aspiraci, k němu přidáme speciálně upravené spermie Přenos embryí do dělohy matky

 

Odběr oocytů

Odběr oocytů provádíme přes poševní stěnu tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvukem.

Odběr oocytů lze provést v celkové anestézii nebo pouze po podání analgetik a dýchání obluzující směsi. Po odběru a krátkém odpočinku pacientky následuje pohovor celého páru s ošetřujícím lékařem. Podáme Vám informace o počtu a předpokládané kvalitě vaječných buněk a spermií a probereme s Vámi možnosti jejich spojení.

Mimotělní oplodnění - IVF/ET

Klasická metoda asistované reprodukce je tzv. mimotělní oplodnění (IVF - in vitro fertilizace) též popularizováno jako oplodnění "ve zkumavce", při které jsou připravené spermie partnera nebo dárce kultivovány s oocyty ve zkumavce. Kultivace probíhá zpravidla 48 hodin, v indikovaných případech doporučujeme kultivaci delší. Následně jsou embrya přenesena do dělohy (embryotransfer).

Indikací k mimotělnímu oplodnění IVF byla prapůvodně neprůchodnost vejcovodů. Vzhledem k vysoké úspěšnosti (obzvláště v kombinaci s ICSI) je indikace nyní rozšířena na anrologické příčiny (nízký počet a pohyblivost spermií), immunologické příčiny (nesnášenlivost ženina prostředí a partnerových spermií), endometrióza, ovariální insuficience (snížená činnost vaječníků), darování vaječných buněk i nevysvětlitelná sterilita.

 

vajco_bez_textu pn

 

Embryotransfer

Po ukončení kultivace přenášíme embrya do dělohy. Embrya přenášíme pomocí transferového katetru bez nutnosti znecitlivění. Po transferu doporučujeme v našem centru klid na lůžku, na kterém žena leží, celou  noc bez nutnosti vstávání a přecházení.

Procento otěhotnění závisí na počtu přenášených embryí. S vyšším počtem se však zvyšuje riziko vícečetného těhotenství. Optimální počet transferovaných embryí je doporučen lékařem s ohledem na věk, počet předchozích IVF cyklů a kvalitu embryí. Nadbytečná embrya lze zamrazit a přenést v cyklu bez předchozí stimulace a punkce.

Od roku 1978, kdy bylo dosaženo prvního porodu "IVF dítěte" v Anglii, přes rok 1984, kdy bylo počato první IVF dítě v ČR, rok 1995, kdy bylo počato první ICSI dítě v ČR (v našem centru) bylo v ČR a celém světě porozeno několik milionů krásných dětí, které by bez této metody nespatřily světlo světa. Robertu Edwardovi, jednomu z pionýrů asistované reprodukce, byla v roce 2011 za tento objev udělena Nobelova cena.

Mikromanipulační techniky

Mikromanipulačními technikami označujeme laboratorní postupy, které významně rozšiřují možnosti metod asistované reprodukce. Jejich provádění je podmíněno dostupností nákladného mikromanipulačního zařízení a je náročné na technickou a odbornou přípravu. Mikromanipulace pracuje s jednotlivými oocyty (vajíčky) a spermiemi nebo embryi pod mikroskopem pomocí speciálních skleněných mikropipet.

Použití metody je indikováno, jestliže nejsou spermie partnera dostatečně pohyblivé nebo zralé, chybí jim akrosomová čepička, nebo v tělních tekutinách ženy jsou přítomny protilátky proti spermiím. 

Intracytoplasmatická injekce - ICSI

Metoda ICSI spočívá v oplodnění vaječné buňky zavedením jediné spermie do nitra buňky (cytoplazmy zralého oocytu). Spermie je vybírána zkušeným embryologem dle její morfologické kvality a pohyblivosti. Tato vybraná spermie je znehybněna, nasáta do mikroinjekční pipety a pomocí mikromanipulačního zařízení injektována do oocytu. Touto technikou ICSI řešíme poruchy průniku spermie do vaječné buňky. Volíme ji u mužského faktoru neplodnosti, immunologického konflliktu a předchozích neúspěších v IVF programu.

Metoda ICSI dokáže zajistit vyšší procento oplodnění oocytů a lepší kvalitu embryí. Proto ji nabízíme i mužům s dobrou kvalitou spermií (většinou u část vaječných buněk) nebo u žen, kde se vyvinulo pouze malé množství vaječných buněk.

icsi icsi

Vzhledem k tomu, že ne všechna vajíčka, získaná při odběru, jsou takové kvality, aby byla schopna oplodnění, provádí se oplodnění většího počtu vajíček, vždy podle dohody s párem a podle kvality vajíček.

Prohledněte si záznam metody ICSI, provozované v centru Fertimed, na přiloženém videu.

 

MACS

Zavádíme novou metodu selekce spermií: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systému (MACS). Pro normální vývoj embrya je nezbytně nutná genetická integrita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích negativně ovlivňuje embryonální dělení a následní vývoj, vedoucí k zastavení vývoje embrya nebo k časnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti, kterou standardní metody, jako jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility, nemohou odhalit.

Hlavní příčinou poškození spermatické DNA je oxidativní stres, který všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem a/nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, environmentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.

MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění defektních a jinými metodami morfologicky nerozlišitelných spermií ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachyceny nekvalitní spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentované DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití (ISCI, IUI nebo kryokonzervace).

Přímý zisk spermií připravených pro fertilizaci představuje klíčovou výhodu oproti tradičním DNA fragmentačním testům, při kterých pacient získá jen informaci o procentu poškozených buněk.

Selekce živých spermií s nefragmentovanou DNA pomocí magnetických nanočástic metodou MACS doporučujeme pacientům s vyšším věkem, nevysvětlitelnou neplodností, nedostatečnou kvalitou ejakulátu, varikokélou, při opakovaném zastavení vývoje embryí nebo při špatném vývoji embryí. Možné kombinovat i s metodou PICSI.

PICSI

Metoda ICSI, zdokonalená o kvalitnější výběr spermie, která je použita k oplodnění vaječné buňky. Zralé spermie, které obsahují ve vysokém procentu kvalitní genetický materiál, se vážou na vrstvičku hyaluronu (materiálu, který se vyskytuje na povrchu vaječné buňky). Tímto způsobem vybíráme nejkvalitnější, které následně metodou ICSI umístíme do vaječné buňky.

Asistovaný hatching - AH

Metoda, která zvyšuje pravděpodobnost implantace přenášeného embrya. Mikromanipulačním postupem připravíme embryu otvor, kterým může opustit obal, který ho obklopuje v prvních dnech vývoje a uhnízdit se v matčině sliznici.

 

ah ah2
Provedení AH u embrya Hatchující embryo

 Prohledněte si záznam metody Assisted Hatching provozované v centru asistované reprodukce Fertimed na přiložené videu.

Kultivace embryí

Klasická kultivace

Při klasické kultivaci zavádíme do dělohy embrya, která obsahují dvě až čtyři buňky v čase 48 hodin po oplození vajíček. V tuto dobu však ještě nejsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya vhodná na transfer a detekovat a oddělit embrya s omezenou schopností se dále vyvíjet.

Prodloužená kultivace - PK

Prodloužená kultivace je metoda, umožňující kultivovat embrya až 120 hodin. Její provádění vyžaduje nákladná speciální média. Délka kultivace je u každé pacientky individuální, protože je ovlivněna kvalitou embryí, rychlosti jejich rýhování a v neposlední řadě přáním pacientky. Výsledky jednoznačně ukazují na úspěchy prodloužené kultivace u pacientek s vyšším počtem kvalitních embryí.

Kontinuální sledování vývoje embryí

Naše nejmodernější technika umožňuje průběžné sledování vývoje embryí. Kamera zaznamenává jejich vývoj a na časové ose můžeme odečíst, kdy přesně došlo k dělení buněk. To je velmi důležité pro výběr nejkvalitnějšího embrya.

Oplodnění spermiemi získanými z varlete nebo nadvarlete

Moderní metody asistované reprodukce - IVF umožňují oplodnit vajíčka i v případě, že spermiogram vykazuje minimální nebo žádné spermie - umožňuje mít vlastní dítě i mužům s nepřítomností spermií v ejakulátu.

Využíváme k tomu metod:

TESE - testicular sperm extraction

Metoda TESE představuje odebrání vzorku tkáně varlete a oplodnění vaječné buňky spermiemi získanými z této tkáně.

MESA - microsurgical sperm aspiration

Metoda MESA představuje získání spermií z nadvarlete během mikrochirurgického zákroku.

PESA - percutaneous sperm aspiration

Metoda PESA představuje získání spermií punkcí přes kůži šourku.

Všechny metody chirurgického odběru spermií provádíme v celkové anestezii, po pečlivém vyšetření muže (opakované vyšetření spermiogramu, hormonální, genetické vyšetření, urologické vyšetření, interní vyšetření). Odběr spermií provádíme ihned po odběru vaječných buněk a využíváme je v čerstvém stavu. Ve vyjímečných případech lze provést odběr spermií, jejich zamražení a jejich využití až následně. Zde však mlže dojít k jejich znehodnocení v procesu zamražení. U funkčních poruch činnosti varlete nacházíme spermie u 60 % mužů, u obstrukčních poruch téměř u všech mužů.

Zmrazování gamet

Kryokonzervace gamet, embryí a tkání je metoda, při které šetrně a  ochlazujeme ve speciálním mediu gamety nebo embrya na teplotu tekutého dusíku. V tomto prostředí lze zmražená embrya, gamety nebo tkáň uchovávat dlouhou dobu.

Existuje řada důvodů, proč uchovat zmražená embrya gamety nebo tkáně, zejména:

  • program dárcovství embryí a spermií
  • zamražení nadpočetných embryí po embryotransferu
  • autokryokonzervace gamet
  • zdravotní komplikace vylučující provedení transferu embryí v metodě IVF
  • hrozící hyperstimulační syndrom při metodě

Autokryokonzervace spermií

Spermie lze poměrně snadno zamrazit s možností skladovat je téměř neomezenou dobu. Tuto službu poskytujeme mužům, u kterých je obava z možného zhoršení tvorby spermií:

  • před zahájením onkologické léčby (ozáření, chemoterapie, operace)
  • před dlouhodobým pobytem v prostředí s vysokým rizikem (vojenské mise, pobyt v tropech)
  • před podvazem chámovodů (metoda mužské antikoncepce)
  • v obavě s nadálého poklesu nedostatečné tvorby spermií

Autokryokonzervaci provádíme na základě žádosti muže. Skladování spermií není hrazeno pojišťovnami. Spermie lze použít pouze na základě písemného souhlasu muže.

Autokryokonzervace vaječných buněk

Kryokonzervace vaječných buněk je nová metoda, jejíž vývoj stále probíhá. Úspěšnost zamražení vaječných buněk je menší než zamražení spermií a embryí. Systém "otevřené" nitrifikace, který přináší nejlepší výsledky v ČR dosud není povolen.  Používáme moderní technologii kryokonzervace - vitrifikaci, která  šanci na přežití zamražených gamet a embryí výrazně zvyšuje.

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě