Úvodní stránka

Neplodnost

Nacházíte se v sekci: Léčba neplodnosti Metody asistované reprodukce

Metody asistované reprodukce

 

Stimulace vaječníků pro metody IVF

Stimulace vaječníků je metoda, která se používala u žen s poruchou činnosti vaječníků. V současnosti zlepšuje výsledky metod asistované reprodukce, neboť zajistí vyšší počet vaječných buněk v jednom cyklu. Ke stimulaci vaječníků se používají hormonální injekce, ke zlepšení jejich účinku se současně aplikují preparáty skupiny GnRH-analog (hormonální preparáty bránící předčasné ovulaci).

 

ivf ivf2
Oplození v přirozeném cyklu Schématický nákres IUI

 

Vlastní stimulaci provádíme denními injekcemi gonadotropních hormonů. Jsou močového původu, nebo jsou vyráběny laboratorně (dnes již málo používané).

 

ivf3 ivf4
Farmakologická suprese produkce gonadotropinů, stimulace  Odebraná vajíčka se oplozují vybranou metodou

 

V cyklech mimotělního oplodnění IVF většinou začínáme aplikací stimulačního léku a poté přidáme aplikaci analog GnRh. U tzv. dlouhého protokolu je tomu naopak. Aplikování injekcí je prováděno do svalu nebo podkoží na základě dávkování a po dobu, jak určí lékař. Pro aplikování injekcí může pacientka využít svého zdravotní zařízení v místě bydliště, podkožní injekce po zaškolení od našich sester zvládá bez problémů sama.

 

ivf5 ivf6
Vajíčko po aspiraci, k němu přidáme speciálně upravené spermie Přenos embryí do dělohy matky

 

Odběr oocytů

Odběr oocytů provádíme přes poševní stěnu tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvukem.

Odběr oocytů provádíme v celkové anestézii. Po odběru a krátkém odpočinku pacientky následuje pohovor celého páru s ošetřujícím lékařem. Podáme Vám informace o počtu a předpokládané kvalitě vaječných buněk a spermií a probereme s Vámi možnosti jejich spojení.

Mimotělní oplodnění - IVF/ET

Indikací k mimotělnímu oplodnění IVF byla prapůvodně neprůchodnost vejcovodů. Vzhledem k vysoké úspěšnosti (obzvláště v kombinaci s ICSI) je indikace nyní rozšířena na anrologické příčiny (nízký počet a pohyblivost spermií), immunologické příčiny (nesnášenlivost ženina prostředí a partnerových spermií), endometrióza, ovariální insuficience (snížená činnost vaječníků), darování vaječných buněk i nevysvětlitelná sterilita. Embrya takto vzniklá jsou následně nekolik dní kultivována a přenesena (transferována) do dutiny děložní. 

 

vajco_bez_textu pn

 

Embryotransfer

Po ukončení kultivace přenášíme embrya do dělohy. Embrya přenášíme pomocí transferového katetru bez nutnosti znecitlivění. 

Mikromanipulační techniky

Mikromanipulačními technikami označujeme laboratorní postupy, které významně rozšiřují možnosti metod asistované reprodukce. Jejich provádění je podmíněno dostupností nákladného mikromanipulačního zařízení a je náročné na technickou a odbornou přípravu. Mikromanipulace pracuje s jednotlivými oocyty (vajíčky) a spermiemi nebo embryi pod mikroskopem pomocí speciálních skleněných mikropipet.

Intracytoplasmatická injekce - ICSI

Metoda ICSI je dnes již "zlatým standardem" a spočívá v oplodnění vaječné buňky zavedením jediné spermie do nitra buňky (cytoplazmy zralého oocytu). Spermie je vybírána zkušeným embryologem dle její morfologické kvality a pohyblivosti. Tato vybraná spermie je znehybněna, nasáta do mikroinjekční pipety a pomocí mikromanipulačního zařízení injektována do oocytu. Touto technikou ICSI řešíme poruchy průniku spermie do vaječné buňky. 

Metoda ICSI dokáže zajistit vyšší procento oplodnění oocytů a lepší kvalitu embryí. Proto ji nabízíme prakticky všem párům.

icsi icsi

Prohledněte si záznam metody ICSI, provozované v centru Fertimed, na přiloženém videu.

 

MACS

Zavádíme novou metodu selekce spermií: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systému (MACS). Pro normální vývoj embrya je nezbytně nutná genetická integrita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích negativně ovlivňuje embryonální dělení a následní vývoj, vedoucí k zastavení vývoje embrya nebo k časnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti, kterou standardní metody, jako jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility, nemohou odhalit.

Hlavní příčinou poškození spermatické DNA je oxidativní stres, který všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem a/nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, environmentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.

MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění defektních a jinými metodami morfologicky nerozlišitelných spermií ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachyceny nekvalitní spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentované DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití (ISCI, IUI nebo kryokonzervace).

PICSI

Metoda ICSI, zdokonalená o kvalitnější výběr spermie, která je použita k oplodnění vaječné buňky. Zralé spermie, které obsahují ve vysokém procentu kvalitní genetický materiál, se vážou na vrstvičku hyaluronu (materiálu, který se vyskytuje na povrchu vaječné buňky). Tímto způsobem vybíráme nejkvalitnější, které následně metodou ICSI umístíme do vaječné buňky.

Asistovaný hatching - AH

Mikromanipulačním postupem připravíme embryu otvor, kterým může opustit obal, který ho obklopuje v prvních dnech vývoje a uhnízdit se v matčině sliznici.

 

ah ah2
Provedení AH u embrya Hatchující embryo

 Prohledněte si záznam metody Assisted Hatching provozované v centru asistované reprodukce Fertimed na přiložené videu.

Kultivace embryí

Klasická kultivace

Při klasické kultivaci zavádíme do dělohy embrya, která obsahují dvě až čtyři buňky v čase 48 hodin po oplození vajíček. V tuto dobu však ještě nejsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya vhodná na transfer a detekovat a oddělit embrya s omezenou schopností se dále vyvíjet.

Prodloužená kultivace - PK

Prodloužená kultivace je metoda, umožňující kultivovat embrya až 120 hodin. Její provádění vyžaduje nákladná speciální média. Délka kultivace je u každé pacientky individuální. Výsledky jednoznačně ukazují na úspěchy prodloužené kultivace u pacientek s vyšším počtem kvalitních embryí.

Kontinuální sledování vývoje embryí

Naše nejmodernější technika umožňuje průběžné sledování vývoje embryí. Kamera zaznamenává jejich vývoj a na časové ose můžeme odečíst, kdy přesně došlo k dělení buněk. To je velmi důležité pro výběr nejkvalitnějšího embrya.

Oplodnění spermiemi získanými z varlete nebo nadvarlete

Moderní metody asistované reprodukce - IVF umožňují oplodnit vajíčka i v případě, že spermiogram vykazuje minimální nebo žádné spermie - umožňuje mít vlastní dítě i mužům s nepřítomností spermií v ejakulátu.

Využíváme k tomu metod:

TESE - testicular sperm extraction

Metoda TESE představuje odebrání vzorku tkáně varlete a oplodnění vaječné buňky spermiemi získanými z této tkáně.

Všechny metody chirurgického odběru spermií provádíme v celkové anestezii. Spermie, které nalzneme používáme k oplození vajíček získaných v procesu IVF.

Zmrazování gamet

Kryokonzervace gamet, embryí a tkání je metoda, při které šetrně a  ochlazujeme ve speciálním mediu gamety nebo embrya na teplotu tekutého dusíku. V tomto prostředí lze zmražená embrya, gamety nebo tkáň uchovávat dlouhou dobu.

Existuje řada důvodů, proč uchovat zmražená embrya gamety nebo tkáně, zejména:

  • program dárcovství embryí a spermií
  • zamražení nadpočetných embryí po embryotransferu
  • autokryokonzervace gamet
  • zdravotní komplikace vylučující provedení transferu embryí v metodě IVF
  • hrozící hyperstimulační syndrom 

Autokryokonzervace spermií

Spermie lze poměrně snadno zamrazit s možností skladovat je téměř neomezenou dobu. Tuto službu poskytujeme mužům, u kterých je obava z možného zhoršení tvorby spermií:

  • před zahájením onkologické léčby (ozáření, chemoterapie, operace)
  • před dlouhodobým pobytem v prostředí s vysokým rizikem (vojenské mise, pobyt v tropech)
  • před podvazem chámovodů (metoda mužské antikoncepce)
  • v obavě s nadálého poklesu nedostatečné tvorby spermií

Autokryokonzervaci provádíme na základě žádosti muže. Skladování spermií není hrazeno pojišťovnami. Spermie lze použít pouze na základě písemného souhlasu muže.

Autokryokonzervace vaječných buněk

Kryokonzervace vaječných buněk je metoda, jejíž vývoj stále probíhá. Úspěšnost zamražení vaječných buněk je menší než zamražení spermií a embryí. 

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě