Wprowadzenie

Nacházíte se v sekci: IVF Wyniki IVF

Wyniki IVF

Jedynym naszym celem jest poród zdrowego dziecka. Jesteśmy tu od tego, by osiągnąć zajście w ciążę, poród metodą jak najprostszą, najtańszą, ale równocześnie jak najwcześniej. Z tego powodu polecamy najbardziej efektywną diagnostykę oraz w ramach możliwości rozpoczęcie terapii najprostszymi metodami (inseminacja). W razie potrzeby lub w wypadku nieefektywnej najprostszej metody, mamy do dyspozycju całą skalę metod opładniania poza organizmem. Wyniki jednak nie są łatwo porównywalne z wynikami z innych instytutów, ponieważ nawet my często nie mamy wystarczającą ilość informacji o strukturach tych wyników. Do optymalnej wiedzy potrzebujemy uwzględnić wiek kobiety ( do 35. r.ż. łatwiej zachodzi się w ciążę, po 40. r.ż.  rzadko), funkcjonalność jajników (wykluczyć przedwczesne uszkodzenie jajników), wagę oraz palenie tytoniu.

IVF można oceniać pomocą kilku wskaźników: 

  • Ciąża do emriotransferu (Grav/ET) – najczęstszy wskaźnik- ilość ciąż w stosunku do ilości przeprowadzanych transferów. Istnieje możliwość pozytywnie wpłynąć na statystykę pod warunkiem, że nie przeprowadzą się transfery zarodków o gorszej jakości
  • Ciąża do punkcji (Grav./cykl) – dokładniejsza możliwość wpłynięcia na wynik nie przeprowadzając punkcji w wypadku słabego cyklu, kiedy mamy mało rozwiniętych pęcherzyków jajowych.
  • Ciąża do stymulacji  (Grav/stym.) – rzadko wykorzystywane.
  • Poród do embriotransferu
  • Poród do stymulacji
  • Poród do rozpoczętego cyklu miesięcznego

Najbardziej wiarygodne są dane o porodach. Równieżi te nie są pozbawione błędów, ponieważ nie wszystkie pacjentki podają wszystkie informacje o przebiegającej ciąży. Często są uzyskiwane ze spóźnieniem oraz podawane są z 10% niedokładnością (adres, przeprowadzka, brak kontaktu).

By ustalić prawdopodobieństwo ciąży, stosujemy porównanie państwa żądania z wynikami (podzielonymi na poszczególne grupy z różnymi prawdopodobieństwami ciąż), które uzyskujemy od naszych pacjentek.

Tabele ciąż pacjentek metodą IVF/ICSI – FERTIMED 1999 – 2003 w poszczególnych kategoriach pacjentek

Grupa pacjentek
ilość cyklów
Grav/ET Grav/punkcja Poród/ET
Do 35 lat z dobrym rokowaniem 2 642 43 % 42 % 36 %
Do 35 lat z złym rokowaniem
1 065 34 % 30 % 28 %
36 – 40 z dobrym rokowaniem 419 32 % 31 % 24 %
36 – 40 ze złym rokowaniem 250 23 % 22 % 13 %
Nad 40 lat z dobrym rokowaniem 0


Nad 40 lat ze złym rokowaniem 76
23 % 21 % 13 %

Wytłumaczenie:
Dobre rokowanie: pacjentki z normalną wagą ciała, niepalacze z normalnym poziomem hormonów (podstawowa wartość FSH < 10) oraz standartową odpowiedziv jajników

Porównanie wyników instytutu (IVF/ICSI) z wynikami registracji w ČR, Niemczech i EU

Czynnik
Fertimed 2002 registracja w Německo 2002 registracja w Anglie 2000/2001 registracja w EU 2002
Ilość instytutów 1 116 77 631
Ilość cykli IVF/ICSI 534
68 984 27 673
257 682
Ciąża/ET 35,9 %
27,2 % 28,4 % 31,53 %
Ciąża/punkcja
34,9 % 25,1 % 26,6 % 29,9 %
Ciąża/cykl 33 % 22,6 % 25 % 24,9 %
Poród/cykl 25,9 % *
14,2 % 22 % 16,6 %

* 2005 i część 2006

Sukcesy metod IVF można mierzyć wg dużo parametrów. Jakkolwiek są fachowo sprawdzone, z punktu widzenia pacjentów podstawową sprawą jest efektywność, to jest ilość ciąż na jeden emriotransfer i najbardziej wiarygodny parametr ilość płodów na ilość rozpoczętnych cykli. Jest to zasługą całego kolektywu istytutu Fertimed, że nasze osiądnięcia są nad górną granicą średniej w Czechach, ale i w Niemczech, czy Anglii. Ilość porodów na ilość rozpoczętych cykli wynosi o 20-30% więcej niż ogólnopaństwowe średnie niektórych państw europejskich.

Monitorowanie wyników

Znacznv wagę w naszej wysokiej jakości wynikach przypisujemy programowi śledzenia jakości używanych materiałów i metod. Specjalnym koputerowym programem raz w miesiącu oceniamy procento ciąż:

  • Z użyciem medii (równocześnie minimum 2 media)
  • U pojedynczych leków używanych w protokołach stymulacyjnych
  • Sukcesy pojedynczych pracowników w pojedynczych metodach wspomaganej reprodukcji, żeby dać pierwszeństwo tym, którzy mają najlepsze wyniki
  • U pojedynczych metod wspomaganej reprodukcji lub ich komplikacji

Monitorowaniem wyników i regularną kontrolą urządzeni (3x dziennie kontrola temperatury, CO2) możemy natychmiast reagować na każdą nieprawidłowość już w zarodku. Duplikacja wszystkich urządzeń medii i usług gwarantuje wysoką jakość trapii w ciągu całego roku.

Kontakt

Telefon: +420 585 22 12 81

Kontakt

Gdzie nas znaleźć

Boleslavova 246/2
Olomouc
Republika Czeska

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Republika Czeska

Olomouc Polanka nad Odrou

Pokaż na mapie