Wprowadzenie

Nacházíte se v sekci: IVF Metody wspomaganej reprodukcji

Metody wspomaganej reprodukcji

 

Stymulacja jajników

Jest metodą, którą stosowano u kobiet z zaburzeniami czynności jajników. W  współczesnej medycynie stosuje się ta metoda, żeby zapewnić większą ilość komórek jajowych w jednym cyklu miesięcznym. W takim razie zwiększają się również wyniki metod wspomaganego rozrodu. Do stymulacji jajników stosuje się zastrzyki hormonalne, dla lepszego efektu stosują się preparaty z grupy GnRH – analogów, preparaty hormonalne, które zabraniają przedwczesnej owulacji.

 

ivf ivf2
Oplození v přirozeném cyklu Schématický nákres IUI

 

Właściwą stymulację prowadzimy każdodziennymi zastrzykami hormonów gonadotropowych (FSH, LH).

 

ivf3 ivf4
Farmakologická suprese produkce gonadotropinů, stimulace  Odebraná vajíčka se oplozují vybranou metodou

 

W cyklu zapłodnienia pozamacicznego rozpoczyna się aplikacją Analogu (GnRH a – analog gonadotropinreleasing hormonu). Przygotowanie to trwa 1-2 dni, jeżeli chodzi o krótki protokół, jeżeli chodzi o długi, to aż 10 dni i trwa do czasu stymulacji gonatropinami. Zastrzyki aplikuje się domięśniowo albo podskórnie na podstawie decyzji lekarza, który ustali dawkowanie i okres czasu aplikacji. Istnieje możliwość skorzystania z ośrodków nadzoru w miejscu zamieszkania lub po przeszkoleniu pielęgniarkami zastrzyk podskórny bez problemów pacjentka potrafi sobie zrobić sama.

 

ivf5 ivf6
Vajíčko po aspiraci, k němu přidáme speciálně upravené spermie Přenos embryí do dělohy matky

 

Pobieranie oocytów (komórek jajowych)

Pobieranie oocytów przprowadza się cienką jegłą poprzez ścianę pochwy pod kontrolą USG.

Pobór możne przprowadzić w anestezki ogólnej lub tylko po podaniu środków przeciwpólowych z mieszanką. Po zabiegu i krótkiej przerwie następuje rozmowa pary małżeńskiej z lekarzem prowadzącym. Zostanie poinformowana o ilości i prawdopodobnej jakości komórek jajowych i plemników oraz zaproponujemy wszystkie możliwości ich połączenia.

Zapłodnienie pozamaciczne – IVF / ET

Klasyczną metodą wspomaganej reprodukcji jest tzw. zapłodnienie pozamaciczne (in vitro fertilizaja – IVF), popularnie zwana zapłonienie „w probówce”, podczas którego przygotowane plemniki partnera lub dawcy są hodowane wraz z komórkami jajowymi w probówce. Hodowla trwa z reguły 48 godzin, we wskazanych przypadkach zalecamy hodowlę dłuższą. Nastpnie są zarodki przeniesione do macicy (embriotransfer).

Wskazaniem do zapłodnienia pozamacicznego była pierwotnie niedrożność jajowodów, ze względów na wysoką skuteczność ( zwłaszcze w kombinacji z ICSI) wskazanie zostało rozszerone o andrologiczne przyczyny (mała ilość oraz stała ruchliwość plemników) o przyczyny immunologiczne (nietolerancja środowiska kobiety i plemników partnera), endiometroza, nieudolność jajników (obniżona aktywność jajników) o dawstwo komórek jajowych oraz o niewytłumaczoną niepłodność.

 

vajco_bez_textu pn

 

Embriotransfer (przeniesienie zarodka)

Po zakończonej w określonym czasie hodowli zarodki zostają przeniesione do macicy. Zarodki przenosimy za pomocą transferowego czynnika bez konieczności znieczulenia. Po zabiegu tym zalecamy w naszym instytucie spokój na łóżku z noclegiem bez potrzeby manipulacji czy wstawania.

Procent ciąż zależy od ilości transferowanych zarodków. Jednak z większą ilością zarodków zwiększa się ryzyko ciąży mnogiej. Optymalną ilość zarodków zaleci lekarz na podstawie wikeu, ilości wcześniejszych IVF cykli oraz jakości zarodków. Istnieje możliwość zamrażania nadlicznych zarodków o przetransferowanie ich w cyklu nie poprzedzonym stymulacją i punkcją.

Od roku 1978, kiedy to urodziło się 1. „IVF dziecko” u Anglii, poprzez rok 1984, kiedy doszło do poczęcia 1. „IVF dziecka w ČR (w naszym instytucie), po 1995, kiedy zostało poczęte 1. „ICS dziecko” w ČR (w naszym instytucie), urodziło się w ČR i w całym świecie tysiące i miliony pięknych dzieci, które, gdyby nie ta metoda, nie ujrzały nigdy światło świata.

Techniki mikromanipulacyjne (ICSI, AM)

Technikami mikromanipulacyjnymi nazywamy postępowanie laboratoryjne, które znacznie poszerzają możliwości wspomaganego rozrodu. Warunkiem przprowadzania tych badań jest posiadanie drogiego mikromanipulacyjnego urządzenia, które jest trudne w obsłudze i wymaga profesjonalnego przygotowania. Pracuje się z poszczególnymi komórkami jajowymi oraz plemnikami lub zarodkami pod mikroskopem za pomocą specjalnych szklannych mikropipet.

 Wskazaniem do tej metody są nieruchliwe plemniki partnera lub niedostatecznie dojrzałe, brakuje im akrosomowej czapeczki lub w płynach ustrojowych kobiety są obecne przeciwciała rzeciw plemnikom.

Intracytoplazmatyczna iniekcja – ICSI ( zastrzyk wewnątrzcytoplazmatyczny)

Metoda polega na zapłodnieniu koomórki jajowej jednym plemnikiem, wprowadzonym do środka komórki (do cytoplazmy dojrzałej komórki jajowej). Plemnik jest wybrany doświadczonym embriologiem wg jego jakości morfologicznej oraz ruchliwości. Wybierany plemnik jest unieruchomiony, wessany pipetą i za pomocą mikromanipulacyjnego urzączenia wstrzyknięty do komórki jajowej. Technika ta rozwiązuje problem przeniknięcia plemnika do komórki jajowej. Zalecamy ją w przypadku męskiego czynnika niepłodności, konfliktu immunologicznego oraz w przypadku wcześniejszych porażek w prodramie IVF. Metoda ICSI zapewnia wyższy procent zapłodnienia komórki jajowej oraz wyższą jakość zarodków.

Dlatego proponujemy ją w przypadkach dobrej jakości plemników u mężczyzn lub u kobiet u których rozwinęła się mała ilość komórek jajowych.

icsi icsi

Z powodu tego ,że nie wszystkie komórki jajowe, uzyskane przy pobieraniu, są takiej jakości, by bło możliwe zapłodnienie, przeprowadzamy zapłodnienie większej ilości komórek jajowych, zawsze po porozumieniu pary małżeńskiej i wg jakości komórek.

Prohledněte si záznam metody ICSI, provozované v centru Fertimed, na přiloženém videu.

 

PICSI

Metoda ICSI udoskonalona o jakościowiejszy wybór plemników, które są  używane do zapłodnienia komórki jajowej. Dojrzałe plemniki, zawierające wysokiej jakości materiał genetyczny, wiążą się z warstwą hialuronianu (materiał, który znajduje się na powierzchni komórek jajowych). Dzięki temu wybieramy najlepszej jakości plemniki, które następnie umieszcza się  meetodą ICSI do komórki jajowej.

Nowa metoda separacji plemników - MACS

Wprowadzamy nową metodę separacji plemników: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systemu (MACS). Do prawidłowego rozwoju zarodka niezbędna jest integralność materiału genetycznego plemnika. Wysoki stopień fragmentacji DNA w plemnikach ma negatywny wpływ na podział zarodka i jego rozwój, który prowadzi do zatrzymania rozwoju zarodka lub do przedwczesnego poronienia. Plemniki z uszkodzeniami DNA przejawiającymi się fragmentacją i następującą apoptozą (śmiercią komórkową) mogą stanowić przyczynę męskiej niepłodności, którą standardowe metody, jak np. określanie koncentracji plemników, ocena morfologiczna lub testy ruchliwości nie są w stanie wykryć.

Główną przyczyną uszkodzenia DNA plemników jest stres oksydacyjny, który ogólnie rośnie wraz z wiekiem i/lub podczas chorób zapalnych, palenia papierosów, przyjmowania leków, w zanieczyszczonym środowisku oraz w przypadku podniesionej temperatury jąder.

MACS® ART Annexin V System został zaprojektowany w celu selektywnego usuwania z próbki pacjenta uszkodzonych, a za pomocą innych metod morfologicznie nierozróżnialnych plemników. Proces rozpoczyna się od magnetycznego oznakowania uszkodzonych plemników, które następnie przechodzą przez kolumnę separacyjną, gdzie dochodzi do oddzielenia plemników złej jakości. Żywe plemniki z nienaruszoną błoną, niewykazujące oznak fragmentacji DNA przepływają przez kolumnę i są zbierane w celu dalszego użycia. (ISCI, IUI lub krioprezerwacja).

Bezpośrednie pozyskiwanie plemników przygotowanych do zapłodnienia stanowi zasadniczą zaletę w porównaniu z tradycyjnymi testami fragmentacji DNA, na podstawie których pacjent uzyskuje wyłącznie informację o ilości procentowej uszkodzonych komórek.

Separacja żywych plemników z nieuszkodzonym DNA za pomocą magnetycznych nanocząsteczek metodą MACS jest zalecana pacjentom starszym, z niewyjaśnioną niepłodnością, z niewystarczającą jakością nasienia, żylakami powrózka nasiennego, w przypadku nawracających zatrzymań rozwoju zarodka lub w przypadku nieprawidłowego rozwoju zarodków. Można ją łączyć z metodą PICSI.

Astystowany hatching – AH

Jest metodą, która zwiększa prawdopodobieństwoimplantacji przenoszonego zarodka. Postępowanie manipulacyjne przygotowywuje otwór dla zarodka, przez który może wychodzić, który go otacza w pierwszych dniach rozwoju i zagnieździć się w śluzówce macicy matki.

 

ah ah2
Provedení AH u embrya Hatchující embryo

 Prohledněte si záznam metody Assisted Hatching provozované v centru asistované reprodukce Fertimed na přiložené videu.

Transfer cytoplasmy

Starzenie się komórek jajowych. Wraz z wiekiem następuje więcej mutacji (błędów) materiału genetycznego każdej komórki. Jakość komórek jajowych statystycznie spada po 35 roku życia, a w wielu przypadkach wcześniej (palenie, operacje, problemy z odpornością). Mutacje w cytoplazmie (ooplazma, mitochondria) występują 10 razy częściej niż w jądrze. Spadek funkcji cytoplazmy rozpoczyna się wcześniej niż spadek jakości materiału genetycznego w jądrze komórki jajowej.

Wskazania do transferu cytoplazmy: niepłodność idiopatyczna, przedwczesne wygasanie czynności jajników, aborcje, poprzednie nieudane zapłodnienia in vitro, niska jakość komórek jajowych, słaba jakość zarodków, zatrzymanie rozwoju zarodka, wysoka fragmentacja zarodków.

Metoda: 5-15 % cytoplazmy dawczyni jest przekazywane do oocytu biorczyni. Cytoplazma zawiera mitochondria, enzymy i inne organele. Cytoplazma dawczyni poprawia działanie cytoplazmy biorczyni podczas zapłodnienia, wczesnego rozwoju płodu i implantacji. Wstrzyknięcie bolusa cytoplazmy od zdrowej dawczyni może przywrócić golbalną aktywność mitochondrialną i odmłodzić komórkę jajową biorczyni.

Funkcja cytoplazmy:– w 1990 roku mówiliśmy o nieznanych czynnikach cytoplazmatycznych. Teraz lepiej rozumiemy znaczenie mitochondiów w zapłodnieniu i wczesnym rozwoju płodu. Mamy informacje o mutacjach mitochondrialnych i ich wpływie na reprodukcję komórek (słabe działanie mitochondriów = mniej energii w komórce = osłabiona reprodukcja).

Mutacje w DNA mitochondrialnym: Zazwyczaj mutacje w leczonych komórkach jajowych niskiej jakości są 3 razy częstsze niż w ogólnej populacji. W przypadku 0–20% mutacji nie wykryliśmy żadnego problemu z zapłodnieniem. Jeśli mutacja znajduje się w przedziale 20–80%, możemy spodziewać się gorszej pracy mitochondriów, niższej produkcji energii oraz problemów z zapłodnieniem i wczesnym rozwojem. W przypadku ponad 70% mutacji w jednym regionie DNA mitochondrialnego widzimy symptomy jednej z chorów mitochondrialnych.

W przypadku osłabienia wpływu takich mutacji i dodania zdrowych mitochondriów, możemy poprawić zapładnianie i wczesny rozwój zarodków

Słowa kluczowe: transfer cytoplazmatyczny, transfer ooplazmiczny, odmłodzenie ootycu, zwiększenie jakości komórki jajowej, transplantacja ooplazmatyczna, heteroplazmia mitochondrialna.

W przypadku niejasności w tekści w tym jezyku należy użyć wersji angielskiej.

 

transfer_cytoplasmy

Ze względu na to, że ma możliwość stwierdzenia, czy przyczyną złego rozwoju zarodka jest cytoplazma, czy materiałgenetyczny, nie możemy wcześniej odgadnąć korzyści leczenia dla tej czy innej kobiety. Wg naszych ocen metodą tą polepsza się jakość zarodków, więc i prawdopodobieństwo ciąży u kobiet ze złą jakością komórek jajowych.

Hodowla zarodków

Klasyczna hodowla

Podczas klasycznej hodowli, przenosimy do macicy zarodki, które składają się z 2-4 komórek, w ciągu 48 godzin od zapłodnienia komórek jajowych. W tym czasie nie jesteśmy jeszcze w stanie wybrać te najlepsze zarodki, które są najwłściwsze dla transferu oraz wyselekcjonować i oddzielić zarodki z ograniczonzdolnością dalczego rozwoju.

Hodowla przedłużona

Metoda ta umożliwia hodować zarodki aż 120 godzin. Potrzebny jest grodi, specjalistyczny sprzęt. Okres hodowli jest u każdej pacjentki indywidualny, ponieważ zależy od jakości zarodków, szybkości ich rýhování , oraz zarówno od życzenia pacjentki. Wyniki jednoznacznie potwierdzają większą skuteczność przedłużonej hodowli u pacjentek z wyższą ilością jakościowych zarodków.

Zapłodniene plemnikami uzyskanymi z jądra lub nadjądrza

Najnowocześniejsze metody wspomaganego rozrodu umożliwiają zapłodnieć jajo nawet w przypadku, kiedy spermiogram wykazuje minimalne lub żadne plemniki – umożliwia posiadanie własnego dziecka mężczyznom z nieobecnościplemników w ejakulacie. 

Wykorzystywane są następujące metody:

TESE - testicular sperm extraction

Polega na poborze tkanki jądra i zapłodnieniem komórki jajowej plemnikami uzyskanymi z tej tkanki.

MESA - microsurgical sperm aspiration

Polega na uzyskaniu plemników z nadjądrza podczas zabiegu mikrochirurgicznego

PESA - percutaneous sperm aspiration

Polega na uzyskaniu plemników przez skórę worka mosznowego

Wszystkie metody chirurgiczne poboru plemników wykonują się w znieczuleniu ogólnym, poprzedzone szczególnym badaniem mężczyzny (kilkokrotnie badany spermiogram, badanie hormonalne, genetyczne, urologiczne, internistyczne). Pobór plrmników następuje natycmiast po poborze komórek jajowych i są wykorzystywane odrazu w świeżym stanie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzamy pobór plemników, ich zamrożenie i późniejsze wykorzystanie. Istnieje możliwość utraty jakości w trakcie procesu zamrażania. Jeżeli chodzi o wady funkcjonalne czynności jąder, stwierdzamy plemniki w 60%  badanych mężczyzn. W przypadku wad obstrukcyjnych prawie u wszystkich mężczyzn.

Zamrażanie

Kriokonserwacja komórek płciowych, zarodków i tkanek ,to metoda podczas której ostrożnie i ukierunkowanie ochładzamy w specyficznym urządzeniem plemniki i zarodki do tempreatury ciekłego azotu. W takim środowisku zamrożone plmniki, zarodki lub tkanki ,ożna przechować przez długi okres czasu

Istnieje mnóstwo powodów, dlaczego przechowywać zamrożone zarodki lub tkanki:

  • program dawcowstwa zarodków, plemników
  • zamrożenie nadliczebnych zarodków po embriotransferze
  • autokriokonserwacja komórek płciowych
  • komplikacje zdrowotne, które zabraniają przeprowadzić transfer
  • zagrażający hiperstymulacyjny syndrom

Autokriokonserwacja plemników

Plemniki można zamrozić z możliwością przechowywania ich rzez prawie nieograniczony okres czasu. Usługę tę proponujemy panom u których istnieje możliwość zagrożenia produkcji plemników.

  • Przed rozpoczęciem terapii onkologicznej (radio-chemoterapia)
  • Przed pobytem na długi okres czasu w środowisku wysokiego ryzyka (miejsce wojskowe, pobyt w środowisku tropikalnym)
  • Przed podwiązaniem nasieniowodów (metoda męskiej antykoncepcji)
  • W obawie przed niespodziewanym spadkiem produkcji ilości plemników

Autokriokonserwacje przeprowadzamy na podstawie prośby mężczyzny. Przechowywanie plemników nie jest refundowana ubezpieczalnią. Plemniki można zastosować na podstawie pisemnej zgody mężczyzny.

Autokriokonserwacja komórek jajowch

Metoda jest możliwe i zaawansowana. Wciąż się szybko rozwija. W Czechach obecnie nie jest dozwolone otwartej nitryfikacji, która daje najlepsze rezultaty. Sukcesy w zamrażaniu komórek jajowych są  mniejsze niż w zamrażaniu plemników i zarodków.

Kontakt

Telefon: +420 585 22 12 81

Kontakt

Gdzie nas znaleźć

Boleslavova 246/2
Olomouc
Republika Czeska

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Republika Czeska

Olomouc Polanka nad Odrou

Pokaż na mapie