Wprowadzenie

Nacházíte se v sekci: Niepłodność Możliwe działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane – komplikacje

Metody terapii ,które proponuje swym pacjentkom nasz instytut, prezentuje są to najnowocześniejsze, co na podstawie badań i wprowadzenia do praktyki, proponuje nowoczesna światowa medycyna. Metody terapii niepłodności wiążą się z pewnymi ryzykami oraz działaniami niepożądanymi. Komplikacje te są zane i na podstawie wczesnego rozpoznawania ich objawów jest leczenie bezpieczne oraz kontrolowalne. Leczenie naszych pacjentów planujemy tak, by wystrzec się możliwości jakichkolwiek komplikacji.

Zespół syndromów hiperstymulacyjnych (OHSS)

Według opisu metody stymulacji jajników chodzi o terapię hormonalną. Czasami jajniki reagują na nią gwałtowną reakcją, która objawia się bólami w podbrzuszku, niwolnościami, obecnością wolnych płynów w jamie brzusznej oraz powiększeniem jajników. Groźniejsze formy OHSS częściej pojawiają się na początku ciąży. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie infuzą lud aspirację płynu z jamy brzusznej. Najważniejsze jest dostateczne przyjmowanie płynów. Prewencja - Żeby wcześnie wykryć objawy OHSS starannie przeprowadzamy badania poziomów hormonów w trakcie stymulacji i regularne kontroly prześwietleniem jajników równie przeprowadzamy kontrolę indywidualnedo dawkowania leków stymulujących. Pacjentka może eliminować pojawienie się OHSS nie zgodzeniem się na transfer zarodków.

Ciąże pozamaciczne

U niektórych pacjentek z uszkodzonymi jajowodami istnieje ryzyko ciąży mimomacicznej. Prewencja – Z tego powodu ważne jest zwrócić uwagę na drożność jajowodów. Z powodu niepewnej diagnozy zalecamy przeprowadzić HSG lub laparoskopię. Dzięki starannemu badaniu jajowodów osiągamy ryzyko mniejsze niż 1% wszystkich ciąż. Jeżeli istneje wyższe ryzyko u pacjentki, wskazana metoda jest przedłuże nie kultywacji. Przenoszone zarodki 4. lub 5. dzień mają teoretycznie niższe ryzyko (zarodki już nie przemieszczają się w jajowodach)

Ciąża mnoga

Statystyczne występowanie ciąży mnogiej w trakcie stosowania metod wspomaganej reprodukcji jest wyraźnie częstsze w porównaniu z populacją. W przypadku ciąży większej niż bliźnięczej powstaje ryzyko dla matki i płodu. Profilaktycznie stosujemy przeniesienie do macicy maksymalnie trzech zarodków. Pozostałe zarodki modą być zmrożone. Ciągłe polepszanie jakości instytutu przejawia się ciągle rosnącą nadzieją na ciążę, która idzie wraz z obniżaniem lości przetransferowanych zarodków, tym równocześnie ogranicza się ryzyko ciąży mnogiej.

Redukcje ciąży mnogiej

Czasami dochodzi do zagnieżdżenia się więcej płodów aniżeli sobie partnerzy życzyli lub nie byłoby bezpieczne utrzymanie takiej ciąży. Istnieje możliwość redukcji ilości płodów w macicy do 12 tygodni.

Samoistne poronienie

Każda ciąża powstała w trakcie zapłodnienia pozamacicznego uważana jest za „ryzykową”. Ilość poronień o porodów upośledzonych dzieci jest jednaka ,jak średnia w populacji. Terminem ciąża ryzykowa  tłumaczy się tylko wyższą jakość opieki nad ciążą (więcej badań USG). Większy procent porodów przedwczenych ma związek z większym procentem ciąży mnogich.

Kontakt

Telefon: +420 585 22 12 81

Kontakt

Gdzie nas znaleźć

Boleslavova 246/2
Olomouc
Republika Czeska

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Republika Czeska

Olomouc Polanka nad Odrou

Pokaż na mapie