Úvodní stránka

Вы находитесь в: Публикации

Публикации

Вся информация доступна на английском языке

 
1) Novák J., Pohanka J., Talaš M., Sobek A., Brázdová S.:
Výskyt chronických a gynekologických zánětů způsobených aktinomykózou na porod. gynek. klinice v Olomouci. Čs. Gynekologie 50 , 1975, s. 666 - 668

2) Fingerová, H., Gazárek, F., Ženíšek, L., Sobek, A., a spol.:
Rychlá RIA LH pro předpověď ovulace., Čs. Gynekol., 49,1984, s.408-417

3) Sobek, A., Talaš, M., Pohanka, J. a spol.:
Hormonální časování ovulace. Nové směry v léčbě sterility – sborník prací – Brno: 1985, s. 58-61

4) Sobek, A., Ženíšek, L., Gazárek, F. a spol.:
Výsledky léčby sterilních manželství. Sborník IV. Celostátní vědecko-ideologické konference mladých lékařů a SZP-Olomouc: 1985, s.46

5) Talaš, M., Janoušková, M., Fingerová, H., Sobek, A.:
Progesteron v luteální fázi po stimulaci ovulace. Nové směry v léčbě sterility – sborník prací – Brno: 1985, s.65-67

6) Závodný, P., Sobek, A., Ženíšek, L., Pohanka, J. a spol.:
Naše zkušenosti se sledováním růstu folikulu ultrazvukem a hormonální vyšetření. Čs. Gynekol. 50,1985, s. 619

7) Závodný, P., Ženíšek, L., Talaš, M., Sobek, A., Kilianová, E.:
Inseminace kryospermatem. Nové směry v léčbě sterility – sborník prací – Brno: 1985, s.126-127

8) Talaš M., Janoušková M. Fingerová H., Sobek A.:
Hormonální hladiny ve folikulární tekutině, Nové směry v léčbě sterility, Sborník prací přednesených na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14. a 15. listopadu 1985, str. 63

9) Gazárek F., Pohanka J., Závidný P., Talaš M., Sobek A., Stankuš P., Kamarád V.:
Výskyt Ureaplasmaurealyticum a Mycoplasma hominis u sterilních manželských párů připravovaných pro IVF, Nové směry v léčbě sterility, Sborník prací přednesených na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14. a 15. listopadu 1985, str. 69

10) Gazárek F., Kautman Z., Talaš M., Závidný P, Sobek A.:
Odběr a kultivace ovocytů na olomoucké gynek-porodnické klinice
Nové směry v léčbě sterility, Sborník prací přednesených na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14. a 15. listopadu 1985, str. 71

11) Ženíšek, L., Talaš, M., Stehlíková, J., Gazárek, F., Sobek, A.:
Zlepšují se výsledky léčby sterility? Čs. Gynekol. 50, 1985, s. 616

12) Sobek A.:
Syndrom neprasklého folikulu
III věd. konference mladých s gyn por. tématikou Brno 1985, cit. Čs. Gynekol., 51, 1986, s.323

13) Talaš, M., Pohanka, J., Gazárek, F., Sobek, A. a spol. :
Naše zkušenosti se stimulací ovulace u sterilních manželství. Čs. Gynekol. 51, 1986, s. 699 - 705

14) Závodný, P., Sobek, A., Talaš, M., Pohanka, J.:
Technique, organization and results of arteficial donor insemination (AID) with Cryopreserved. Sborník mezinárodní konference Bydgozst 1987, s.123-125

15) Sobek, A., Závodný, P., Talaš, M., Pohanka, J.:
Our experience with cryosperma in the treatment of the male factor of sterility. Abstracts VIII. ESCO and ESHRE meeting Budapest: 1988, p.37

16) Sobek, A.:
Využití ultrazvukového vyšetření ke sledování menstruačního cyklu žen ze sterilních manželství.
Kandidátská dizertační práce. 1989

17) Sobek, A., Talaš, M., Větr, M., et all:
Preovulatory rise of progesterone. Abstracts of VI. Symposium „the use of immuno-and- radioimmunoassays in obstetrics and gynekology“ Olomouc, 1990, s. 31

18) Sobek, A., Závodný, P., Talaš, M., Větr, M.:
Výsledky donogenní inseminace kryospermatem s krátkodobým a dlouhodobým skladováním. Čs. Gynekol. 55, 1990, s. 758 – 761

19) Sobek A., Závodný P., Větr M., Geschwinderová J., Doležal L.:
Monitoring of ovulation by ultrasound. Acta Unive. Palacki. Olomouc Fac. Med. 130, 1991 s. 247-252

20) Sobek A., Pohanka J., Křikal Z., Šantavý J.:
Prognostický přínos detekce anechogenních prostorů v placentě ( haemangioma placentae ) pro intrauterinní vývoj plodu. Čs. Gynekologie 56, 1991, s. 109 - 113

21) Sobek A., Závodný P., Talaš M.:
Vyšetření dárců spermatu – dotazník. Čs. Gynekologie 56, 1991, č. 9-10, s. 528-532

22) Sobek A., Talaš M., Větr M., Fingerová H.:
Initial rise of progesteron in spontaneous, stimulated and pathologic cycles. Acta Univ. Palacki, Olomouc, Fac Med. 130, 253-256 / 1991/

23) Sobek A. Sokol J.:
Využití počítače k vyhodnocení a statistickému zpracování výsledků léčby sterilního páru.
Čs. Gynekologie, 56, 1991, s. 504 - 509

24) Sobek A., Brezinova J., Koutova V., Zavodny P., Kudela M.:
Is intrauterine inseminations to be used in donor insemination program?
Recent progress in perinatal medicíne VII,Edited by I. Góti, Budapest, 1991, p. 178-179

25) Sobek A., Sokol J., Doložel L., Větr M., Jabůrek L.:
Results of the treatment of the male factor of infertility – evaluation by new computer program.
II international congress on therapy in andrology, abstrakt book, Pisa, 1991, p. P32

26) Březinová J., Sobek A., Koutová V., Machovská K., Závodný P.:
Příprava kryokonzervovaných spermií pro některé metody asistované reprodukce.
Čs. Gynekologie 56, 1991, č.9-10, s. 514-516

27) Mardešič T., Sobek A., Ventruba P.:
VII. světový kongres o fertilizaci in vitro a ostatních metodách asistované reprodukce, Paříž 30.6. – 3.7.1991. Asistovaná reprodukce 1, 1991, č. 2, str.19-22

28) Sobek A.:
Etické a právní problémy v asistované reprodukci, Asistovaná reprodukce 2, 1992, č.2, s. 24-25

29) Sobek, A., Březinová, J., Koutová, V., Zavodny P.:
Intrauterine insemination with donor sperm following six hunsuccesful treatment cycles.
7 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris 1991. Human Reproduction Volume 6 Supplement 1, 1992, p. 173

30) Sobek A, Sokol J., Větr M., Doležal L.:
Computer programme for the treatment of the male factor of interfertility. 7 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris 1991. Human Reproduction Volume 6 Supplement 1, 1992, p. 320

31) Sobek A., Breziinova, Koutova V., Zavodny P.:
Metod for washing cryopreserved donor sperm for some Metod of assisted procreation.
7 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris 1991. Human Reproduction Volume 6 Supplement 1, 1992, p. 320

32) Sobek A., Závodný P., Muller O., Jabůrek L.:
Differences in the fertility of donor insemination recipients.
7 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris 1991. Human Reproduction Volume 6 Supplement 1, 1992, p. 173

33) Ventruba P., Pilka L., Mardesic T., Sobek A., Hruzik P.:
Fertilization in vitro in Czechoslovakia: 1989 and 1990 results from the National Registry.
7 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris 1991. Human Reproduction Volume 6 Supplement 1, 1992, p. 257-258

34) Sobek A., Březinová J, Koutová V., Talaš M.:
Intrauterinní inseminace kryptospermatem dárce, metoda zvyšující úspěšnost léčby.
Čs. Gynekologie 57, 1992, č. 2, str. 74-77

35) Kotršová, Konečná, Sobek, Čech:
Predikční hodnota onkocytologie a sonografického vyšetření carcinomu endometria v prevenci u postmenopauzálních žen, Sborník geriatrické konference, Dvorce na Moravě, 9/92

36) Kotršová, Konečná, Sobek, Čech:
Validita sonografické detekce carcinomu endometria. Sborník onkologické dny Praha, 8.12.1992

37) Sobek A.:
Léčba mužského faktoru neplodnosti donogenní inseminací, Habilitační práce, Olomouc, 1992

38) Sobek A.:
Etické a právní problémy v asistované reprodukci, Asistovaná reprodukce2, 1992, č.2, s. 24-25

39) Sobek A., Závodný P., Dostál J.:
Mardešič T., Sobek A., Ventruba P.:
VII. světový kongres o fertilizaci in vitro a ostatních metodách asistované reprodukce, Paříž 30.6. – 3.7.1991. Čs. Gynekologie 57, 1992, č. 2, str. 92 – 94

40) Sobek A., Závodný P., Dostál J.:
Psychological aspects of donor inseminations. Human reproduction -VIII. Sympozium
ESHRE, Haag, abstract book, p. 208, 1992 ( Vyhodnocena mezi 10 nejlepšími přednáškami konference )

41) Sobek A., Závodný P., Talaš M., Větr M.:
Pregnancy outcome after donor inseminations. Human reproduction -VIII. Sympozium
ESHRE, Haag, abstract book, p. 106, 1992

42) Větr M., Sobek A., Talaš M., Závodný P., Koutová V.:
Terguride in the treatment of hyperprolactinemia. . Human reproduction -VIII.
Sympozium ESHRE, Haag, abstract book, p. 31-32, 1992

43) Sokol J., Sobek A.:
Computerized register of sperm bank. Human Reproduction -VIII.
Sympozium ESHRE, Haag, abstract book, p. 207-208, 5.-8. července 1992

44) Sobek A.:
Ovulace nedostatečně vyvinutých folikulů.
Čs. Gynekologie 57, 1992, č. 1, s. 40-42

45) Sobek A., Sokol J., Sobková M.:
Computer Program for a Human Sperm Bank. Abstract book, ARTA conference,
Barcelona 1992. Molecular Andrology Vol. IV, issues 1, 2, 1992, P 139-140

46) Sobek A., Závodný P., Talaš M., Větr M.:
Deliveries in couples treated with donor cryopreserved sperm. Abstract book, ARTA conference, Barcelona 1992, Assisted Reproductive Technology/Andrology Vol. III. Issues 1, 2, 1992, p. 160

47) Sobek A., K. Hrbková:
První rok zkušeností s léčbou neplodnosti v nestátním zařízení, Asistovaná reprodukce 3, 1993, č.2, s. 22

48) Sobek A., Koníčková K.:
První rok zkušeností s léčbou neplodnosti v nestátním zařízení, Sborník mezinárodní konference ART, Brno, 1993

49) Větr M., Kudela M., Látalová E., Sobek A., Zahradníčková V.:
Výsledky expektačního a aktivního postupu při předčasném odtoku plodové vody, Česko- slovenská gynekologie, ročník 58/1993/červen, 1.7., A8

50) Sobek A.:
Research needs in human reproduction. Abstract book, WHO konference, Szeged 1993, p. 17

51) Sobek A.:
Autokryokonzervace spermií před onkologickou léčbou, Česko-slovenská gynekologie, ročník 58/1993/červen, 5.3.P, A36

52) Sobek A.:
Anonymity of donors in artificial inseminations treatment and a new law.
Human Reproduction, Abstrakt of the European Society of Human Reroduction and Embryology,Thessaloniki, Greece 27-30 June 1993., Volume 8, Suplement 1993, p. 183-184.

53) Sobek A.:
Inseminations usiny donor sperm in Bohemia
Andrology in the nineties, International symposium on male infertility and assisted reproduction, 1993 Genk, Belgium , str. 114

54) Sobek A.:
Donogenní inseminace v podmínkách nestátní zdravotní péče. Čs. Gynekologie 58, 1993, č. 5, s.239-242

55) Sobek A., Hrbková K., Zetová L., Grocholová R.:
Použití dárcových spermií v IVF. Sborník mezinárodní konference SAR, Brno 1994

56) Sobek A., Pilka L.:
Etické problémy v asistované reprodukci – dárcovství gamet, Čs. Gynekol. 59, 1994, s. 325- 329

57) Sobek A., M. Lachman:
WHO laboratorní manuál pro vyšetření lidského spermatu a interakce spermie – cervikální
hlen, Moderní gynekologie a porodnictví, ročník 4, č.4, listopad 1994, s.368-392

58) Sobek, A., Zetová, L., Miková, M., Grocholová, R., Mardešič, T., Muller, P., Hrbková, K., Štroufová, A.:
Použití dárcových kryokonzervovaných spermií v IVF programu, Asistovaná reprodukce 4, 1994, č.2, s. 20

59) Hrbková K., Sobek A.:
Morfologie lidských spermií – striktní kriteria. Asistovaná reprodukce 4, 1994, č.2, s. 23

60) Sobek A., K. Hrbková:
ICSI – První těhotenství dosažená po intracytoplasmatické injekci jedné spermie, Asistovaná reprodukce 5, 1995, č.1, s. 13-15

61) Sobek A., K. Hrbková:
Těhotenství po transferu kryokonzervovaných embryí, Asistovaná reprodukce 5, 1995, č.1, s. 28.

62) Sobek A., K. Hrbková:
Výsledky léčby neplodnosti metodou IVF v nestátním centru pro léčbu neplodnosti: 1994 – 1995,Asistovaná reprodukce 5, 1995, č.1, s. 33

63) Sobek A., Zetová L., Grocholová L., Miková M., Hrbková K.:
Donor sperm in Human IVF, Human Reproduction 12, IX. World Congress on in vitro fertilisation and assistend reproduction Vienna, p.175, 1995

64) Hrbková K., Sobek A.:
Úspěšný přenos kryokonzervovaných embryí po zamražení na computerovém kryokonyervačním přístroji Cryogenetic. Současné trendy v gynekologické a porodnické praxi, Celostátní konference ČGPS a SGPS s.44

65) Sobek A., Hrbková K., Priesnitz J.:
První těhotenství v České republice dosažené po fertilizaci oocytu pomocí ICSI – intracytoplazmatické injekce jedné spermie. Čs. Gynek. 61, 1996, č.1, s. 3-6

66) Sobek A., K. Hrbková, M. Tesařová, Z. Dostálová, A. Sobek ml.:
Dlouhý analogový stimulační protokol – porovnání dvou typů. Asistovavá reprodukce 6, 1996, č. 2, s. 25

67) Sobek A., K. Hrbková, M. Tesařová, Z. Dostálová, A. Sobek ml.:
Prognostický přínos stanovení bazálních hladin FSH pro výsledek IVF/ICSI, Asistovaná reprodukce 6, 1996, č.2, s. 9

68) Sobek A., Hrbková K.:
Hodnocení morfologie spermií „striktní metodou“.
Evaluation of the Morphology of Sperm Cells by the „Strict“ Method Čes. Gynek. 61, 1996, č. 2, s. 91-95

69) K. Hrbková, A. Sobek:
Kryokonzervace embryí pomocí přístroje „Cryogenetic“, Čs. Gynekol., 1996,č. 1, s. 9-10

70) Sobek A., Hrbková K., Tesařová M., Priesnitz J., Mucha Z., Záťura F.:
Hormonální hladiny u mužů s neobstrukční azoospermií, Asistovaná reprodukce 7, 1997, č.2,

71) K. Hrbková, A. Sobek, M. Tesařová, J. Priesnitz, Y. Dokoupilová, Z. Mucha:
Metody preparace spermií z testikulární tkáně v léčbě azoospermie metodou TESE (Testicular Sperm Extraction), Asistovaná reprodukce 7, 1997, č.2, s.43-44

72) Z. Mucha, A. Sobek, K. Hrbková, F. Záťura, J. Scheinar, M. Tesařová:
Urologické vyšetření u mužů s neobstrukční azoospermií, Asistovaná reprodukce 7, 1997, č.2, s.46-47

73) Macek A., Potužníková P., Krebsová A., Macek M. jr., Chudoba D., Novotná D., Palánová M., Brandejská M., Uhrová E., Uher J., Mardesič T., Sobek A., Kurucová I., Dimitriadisová:
Spolupráce lékařské genetiky s asistovanou reprodukcí.
Asistovaná reprodukce 7, 1997, č. 2, s. 25

74) Sobek A., K. Hrbková, M. Tesařová:
Současné místo intracytoplazmatické injekce jedné spermie (ICSI) v asistované reprodukci, Čs. Gynekol., 1997, č. 5, s. 270-273

75) Sobek A., K. Hrbková, J. Priesnitz, Z. Mucha, F. Zatura, J. Bartek, M. Macek, A. Krebsova, M. Macek, Jr:
Are there any Predictive Examinations for Sperm in Azoospermic Men? In Vitro Fertilization
and Assisted Reproduction, Moduzzi Editore, Bologna, 1997, s. 533-536

76) Sobek A., K. Hrbková, J. Priesnitz, Z. Mucha, F. Zatura, J. Bartek, M. Macek, A. Krebsova, M. Macek, Jr:
Are there any Predictive Examinations for Sperm in Azoospermic Men? Abstrakt book 10th World Congress on in vitro fertilization and assisted reproduction, Vancouver, Canada, 24-28.5.1997, p. 533 - 536

77) Sobek A., Hrbková K., Priesnitz J., Mucha Z., Zatura F., Bartek J., Macek M.. , Krejbsova A., Macek M. jr.,: Are

78) Bartek Josef, Sobek Aleš, Hrbková Kamila, Mucha Zdenek, Záťura František, Psotova Jitka: Biochemical findings in the ejaculate of men with nonobstructive azoospermia, Acta Univ. Palacki. Fac. Med. 141/97

79) Sobek A., Hrbková K., Mucha Z., Vodička J., Tesařová M., Záťura F., Scheinar J., Bártek J.:
Infertility treatment of men with non-obstructive azoospermia. Acta Univ. Palacki, 1998, vol 141, s. 83

80) Krebsová A., Fialová, M., macek M., Sobek A., Potužníková P., Stejskal D., Kurucová I., Uhrová D., Brandejská M., Tardešič Z., Macek M. jr.:
Zvýšená frekvence mutace DF508 u mužů s neobstruktivní oligospermií a azoospermií.
Asistovaná reprodukce 8, 1998, č. 1, s. 29

81) Sobek A., K. Hrbková, Z. Mucha, M. Tesařová, J. Priesnitz, F. Záťura, J. Scheinar, M. Macek, A. Krebsová, M. Macek jun., J. Bártek:
Léčba neplodnosti u neobstrukční azoospermie metodou TESE – klinická vyšetření, Čs. Gynekol., 1998, č.4, s. 287-291

82) Sobek A., K. Hrbková, Z. Mucha, M. Tesařová, J. Priesnitz, F. Záťura, J. Scheinar, M. Macek, M. Macek jun., A. Krebsová:
Léčba neplodnosti u neobstrukční azoospermie metodou TESE – klinické výsledky, Čs. Gynekol., 1998, č.5, s.405-410

83) Sobek, A., Mucha, Z., Hrbková, K., Pernička, J., Zát’ura, F., Vodička, J., Dokoupilová, M., Scheinar, J.:
Léčba neplodnosti mužů po onkologické léčbě: preventivní autokonzervace versus biopsie varlete a oplodnění oocytu testikulárními spermiemi /TESE/. Čes. Gynek., 1998, č.3, s. 196-199

84) Bartek J., Sobek A., Hrbkova K., Mucha Z., Záťura F., Psotová J.:
Biochemical findings in the ejaculate of men with non-obstructive azoospermia.
Acta Univ. Palacki Olomouc, Fac. Med.1998, 141

85) Sobek A., Hrbková K., Mucha Z., Vodička J., Tesařová M., Macek M.:
TESE (testicular sperm extraction) in non-obstructive azoospermia. Abstrakt book 30th
Annual Meeting of European Society of Human Genetics, Lisboa, Portugal

86) Sobek A., Hrbkova K., Mucha Z., Vodička J., Tesařová M., Macek M.:
Testicular sperm extraction in non-obstructive azoospermia. Human Reproduction, Volume 13, Abstrakt Book 1, June 1998, 14 th Annual Meeting, Goteborg, 1998, p. 280-281

87) Macek M., Robert S., Yurov Y., Vorsanová S., Potužníková P., Kubínová M., Hüttlerová R., Uhrová E., Brandejská M., Mardešič T., Sobek A., Krejsová A., Fialová M., Horká I., Chudoba D., Vilímová Š., Krutílková V., Novotná D., Machatková M., Sakmarzová I., Brucová H., Macek M. Jr.:
Současný stav a perspektivy preimlantační prenatální genetické diagnostiky
IV. Česko – Izraelská konference o IVF, 1999, str. 11

88) Sobek A., Hrbková K., Vodička J., Dokoupilová Y.:
Hodnocení kvality embryí ve stadiu prvojader: Pilotní studie, Asistovaná reprodukce 9, 1999, č.1 R.,

89) Sobek A., Machač J.:
Naše první zkušenosti s transvaginální hydrolaparoskopií. Asistovaná reprodukce 10, 2000, č. 1, s. 19

90) J. Vodička, A. Sobek, K. Hrbková, Y. Dokoupilová:
Kyselina acetylosalicylová a její využití v léčbě neplodnosti, Asistovaná reprodukce 10, 2000, č.1, s. 29

91) Sobek A., Vodička J.
Infekce a sterilita. Moderní gynekologie a porodnictví č. 3, 9/2001 s. 323-328

92) Sobek A., K. Hrbková, J. Vodička, R. Molíková, M. Pětroš:
Výskyt HIV (Human Immunodeficiency Virus) ve skupině pacientů léčených v ČR pro neplodnost, Asistovaná reprodukce 11, 2001, č.1

93) Machatková M., Sobek A., Vilímová Š., Potužníková P., Brandejská M., Uhrová E., Matšjčková M., Smetanová I., Krebsová A., Macek M.:
Vyšetrenie mikrodelécií chromozómu Y u mužov s poruchou reprodukcie, frekvencia a význam. Asistovaná reprodukce 11, 2001, č. 1, s. 33

94) Sobek A., Hrbková K.:
Mužský faktor neplodnosti, Moderní gynekologie a porodnictví, 11/ 2002 č.4 , s. 546-552

95) Macek M., Krejsova A., Macek M. Srov., van der VenP., Machatkova M., Matějčkova M., Vilimova S., Potužníkova P, Brandejska M., Uhrova E., Sobek A.:
Prevalence of the CFTR gene mutations and vanriants IVS8-(TG)n/IVS8-(T) and 1540 A/G in Czech and German patiens with the non-obstructive azzospermia and severe oligospermia, Human Reproduction, Volume 18, Suplement 1: Abstracts book for the 19th ESHRE Annual Meeting Madrid, 29 June – 2 July 2003, p. 208

96) Sobek A., Machac J., Vodicka J.:
Ultrasonographicaly guidet transvaginal ydrol-paroscopy.
International Journal of Gynekology & Obstetrics, Volume 83, Suplement No.3, Book of Abstrakt XVII FIGO World Congress of Gynekology ad Obstetrics Santiago Chile 2003, p. 22

97) Sobek, A., Hrbková K., Vodička J., :
Egg Donation or Cytoplasmic Transfer.
4th World congress on Controversies, Gynecology & Infertility, Program & Abstracts , Berlin, Germany, Apríl 24-27, 2003, p. 40

98) Sobek A., , J. Vodička, K. Hrbková Fertimed Olomouc
Poklesá funkce ovarií v populaci?- možnosti řešení
Praktická gynekologie, SSG ČR 5/2004 str. 23

99) Čapková P., Adamová K., Šantavá A., Braunerová B., Kolářová J., Polák P., Sobek A., Oborná I., Šantavý J.:
Význam genetického vyšetření u párů s poruchami reprodukce
Česká gynekologie, ročník 69, 2004,č. 1, str.66 - 71

100) Sobek A., Vodička J.:
Ultrasonographically controlled access to the abdominal cavity in infertility examination.
IFFS 18n World kongress on Fertility and Sterility, Montréal 2004, Abstracts p. 266-269

101) Sobek A., Vodička J., Hrbková K. Fertimed Olomouc
Klesá kvalita oocytů v poulaci?
Praktická gynekologie
Suplementum prakt. gyn. 2004 : 5 (S1)
Program a abstrakta přednášek z 6. Mezinárodní konference o menopauze
Menopauza a andropauza 2004, Ostrava, 21. – 23. 10. 2004, str. 19

102) Sobek, A., Sobek A. jr., Machač J.,Vodička J.:
Ultrasonograhpically Guidet Tranvaginal Hydrolaparoscopy ( UTHL ) – Two Options of Pouch of Doughlas Puncture.
The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology, 2005, Abstracts, Beijing, China, p. 66.

108) Klásková E., Zapletalová J., Sobek A., Horák D., Wiedermann J., Sobek A, jr. Postižení kardiovaskulárního systému u žen s Turnerovým syndromem, kardiovaskulární rizika spojená s těhotenstvím, Praktická gynekologie 2010, 1801-8750

109) Sobek A Jr, Tkadlec E, Hladíková B, and Sobek A. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients?
Hum Rep, 1, 127–132, 2010.

110) Sobek A Jr., Sobek A. Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa
Actual Gyn, 2, 26-31, 2010.

Как нас найти

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce
Чешская республика

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Чешская республика

Olomouc Polanka nad Odrou

Показать на карте