Uvod

Nahajate se v sekciji: Metode asistirane reprodukcije

Metode asistirane reprodukcije

Izvajamo širok spekter pregledov in postopkov pri raziskovanju neplodnosti

  • hormonske preglede in preiskave
  • genetic (karyotyping, mutagenesis, trombofilia, genetic compatibility betwen man and woman),  - genetske preiskave (kariotipizacija,  mutagenost, trombofilija, genetsko ujemanje med žensko in moških)
  • imunološke preiskave  (protiteles semenske tekočine)
  • kirurški posegi ( histeroskopija, transvaginalna hidrolaparoskopija)

Metode asistirane reprodukcije

Ponujamo kompleten in širok obseg preiskav ter posegov, ki se jih uporablja za zdravljenje neplodnost, oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP):

Indukcija ovulacije, inseminacija, in vitro fertilizacija (IVF), kultivacija vse do stadija blastocist, monitoring rasti embrijev, asistirani hatching, ICSI, PICSI, transfer citoplazme, zamrznitev spermijev in embrijev.

delamo v skladu z direktivo EU: Zakon 373/2011 § 6, odstavek 1

V našem centru opravljamo postopek umetne oploditve pri ženskah, ki so predvidoma še v rodnem obodbju in niso starejše od 49 let.  Za pričetek je pogoj podpisana izjava s strani obeh partnerjev. Podpisana izjava ne sme biti starejša od 6  mesecev.

Stimuliranje/sprožitev ovulacije

Inseminacija (vbrizganje semena v maternico) -  je najpreprostejša oblika umetne oploditve. S posebnim katetrom se prečiščeno in v laboratoriju pripravljeno seme partnerja (homologna inseminacija) ali darovalca (heterologna inseminacija) vbrizga v maternico

IVF ( In Vitro Fertilization)

Pacientko se s hormonskimi  zdravili (največkrat injekcijami) stimulira z namenom pridobitve večjega števila dozorelih jajčnih celic. V laboratoriju se odvzete jajčne celice (punkciji) združi s semensko tekočino (izven telesa). Oplojene jajčne celice (embrijo) se do prenosa  hranijo v inkubatorju, po prenosu v maternico, se nadaljuje naravni razvoj zarodka.

neposredni vnos semenčice v citoplazmo jajčne celice (ICSI)

ICSI je napredna metoda zdravljenja moške neplodnosti (azoospermija, izredno slaba kakovost semena ali po pridobitvi semena iz mod/nadmodka). Tovrstna tehnika omogoča vstavitev posamezne semenčice v vsako dozorelo jajčno celico pacientke v IVF postopku. Oplojena jajčna celica se naprej normalno razvija v zdrav zarodek.  ICSI predstavlja trenutno vrhunec sodobnega zdravljenja neplodnosti  (predvsem takrat, ko IVF postopki niso bili uspešni zaradi slabe kakovosti spermijev). Zarodke za prenos lahko pričakujemo v 95 - 97% od ICSI ciklov. Dojenčki spočeti z ICSI so enako zdravi, kot naravno spočeti otroci.

PISCI

PICSI je  modificirana  ICSI metoda, za katero je značilno, da so za oploditev uporabljeni  spermiji , ki so predhodno selekcionirani na podlagi lastnosti, ki omogoča vezanje zrelih ter kakovostnih spermijev na sloj hilauronske kisline –lastnost vezave imajo le zreli spermiji, za katere je znanstveno potrjeno, da so višje kakovosti in vsebujejo dober genetski materia (večji procent).

Nova metoda ločevanja spermijev - MACS

Uvajamo novo metodo ločevanja spermijev: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” sistema (MACS). Za normalen razvoj embrija je nujno potrebna genetska integriteta spermijev. Visoka stopnja DNA fragmentacije v spermijih negativno vpliva na embrionalno ločevanje in naslednji razvoj, kar vodi do ustavitve razvoja embrija ali zgodnjega splava. Poškodovanje DNA semenčic, ki ga predstavlja fragmentacija in naslednja apoptoza (celična smrt), je lahko vzrok za moško neplodnost, ki je standardne metode, kot so določanje koncentracije semenčic, morfološko ocenjevanje, ali pa testi gibljivosti, ne morejo odkriti.

Glavni razlog za poškodovanje DNA semenčic je oksidacijski stres, ki se na splošno povečuje z višanjem starosti in/ali vnetnimi obolenji, kajenju, jemanju zdravil, okoljskemu onesnaženju in zvišani testikularni temperaturi.

MACS® ART Annexin V Sistem je bil zasnovan za selektivno odstranjevanje defektnih in z drugimi metodami morfološko nedoločljivih semenčic v vzorcu bolnika. Postopek se začne z magnetnim označevanjem poškodovanih semenčic, ki nato prehajajo skozi separacijsko kolono, kjer se selektivno ujamejo nekakovostne semenčice. Intaktne žive semenčice, ki ne kažejo znakov fragmentirane DNA, pretečejo skozi kolono in se zbirajo za nadaljnjo uporabo (ISCI, IUI ali kriokonzervarcija).

Neposredna pridobitev semenčic, ki so pripravljene za fertilizacijo, predstavlja ključno prednost v primerjavi s tradicionalnimi DNA fragmentacijskimi testi, pri katerih dobi pacient informacijo samo o odstotku poškodovanih celic.

Ločevanje živih semenčic z nefragmentirano DNA s pomočjo magnetnih nanodelcev metode  MACS priporočamo starejšim bolnikom, bolnikom z nepojasnjeno neplodnostjo, z nezadostno kakovostjo ejakulata, z varikokelo, pri ponovni ustavitvi razvoja embrijev ali nepravilnem razvoju embrijev. Lahko se kombinira tudi z metodo PICSI.

Podaljšano  kultiviranje zarodkov do stopnje blastociste.

Češka zakonodaja dovoljuje podaljšano kultiviranje  zarodkov, do stopnje  blastociste. Na ta način zagotovimo izbor najbolj kakovostih zarodkov. Ostali zarodki se lahko zamrznejo za kasnejšo uporabo.

Spremljanje razvoja zarodka

Naša kamera omogoča spremljanje zarodkov 24 ur. Računalniški program nam omogoča prikaz krivulje rasti zarodka po času (najboljši indikator kakovosti zarodka) , kar nam  posledično omogoča izbor najkakovostnejšega  zarodka  za transfer (ET).

MESA

Ekstrakcija sperme neposredno iz testitov (TESE) in Punkcija spermijev s kirurškim  mikroskopom znotraj obmodka (MESA)

Semensko tekočino  moških, ki trpijo zaradi blokade ali drugih anomalij, ki preprečuje prehod sperme z ejakulacijo je mogoče pridobiti s pomočjo manjših posegov. S spermo, vzeto iz obmodka  ali moda, oplodijo žensko  jajčno celico. Spermo pridobljeno na ta način se lahko zamrzne  za kasnejšo uporabo.

Asistirana levitev  (AH assisted hatching-ang.)

Pri asistirani levitvi gre za tanjšanje zaščitne ovojnice zarodka, ki jo imenujemo zona pelucida, s čimer zarodku pomagamo pri levitvi iz ovojnice, kar je pogoj za njegovo uspešno ugnezditev v maternično sluznico. Ovojnica je lahko trša in zadebeljena pri zarodkih starejših pacientk, odmrznjenih zarodkih in pri ponavljajočih se neuspešnih poskusih ugnezditve zarodka. S to tehniko se lahko izboljšajo možnosti IVF zanositve.

Postopek optimiziranega prenosa zarodkov s pomočjo  embrionalnega lepila EmbryoGlue.  Lepilo je enake strukture, kot  snov, ki nastane med jajčno celico in sluznico maternice pri vgnezditvi. Pomanjkanje ali nepravilna sestava te sluzi zlasti pri starejših ženskah je lahko vzrok, da ne pride do vgnezdidtve. Z uporabo EmbryoGlue gela  lahko povečamo možnost vgnezditve.

Zamrzovanje, prenos zamrznjenih zarodkov

Z uporabo naprednih znanstvenih metod, zamrznemo jajčne celice, zarodke in moške spolne celice ter jih varno shranimo. Zarodke, ki smo jih pridobili v postopkih zunajtelesne oploditve in jih pri paru nismo prenesli,  zamrznemo in jih, ko se par tako odloči, odmrznemo in prenesemo v maternico.

Za prenos odmrznjenih zarodkov se odločajo pari, pri katerih prenos svežih zarodkov ni bil uspešen oziroma tisti, ki si želijo še enega otroka. Odmrznjene zarodke prenašamo v naravnem ciklusu ali ciklusu, uravnanem s hormonskimi zdravili.

Tako rojeni otroci so enako zdravi, kot otroci spočeti v naravnem ciklusu.

Predimplantacijska genetska diagnostika (PGD)

Predimplantacijska genetska diagnostika ostaja v prvi vrsti namenjena ženskam in moškim z dednimi boleznimi. Pri tem postopku zarodku odvzamemo nekaj celic in jih pošljemo na genetsko preiskavo. Tako odkrijemo zarodke brez kromosomsko-genetskih nepravilnosti, ki jih nato prenesemo v maternico

Pgd - predimplantacijska genetska diagnostika. Gre za koncept, da genetsko diagnostiko izvršimo na celicah zarodka v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, še preden zarodek vnesemo v maternico. S tem se odpre možnost, da zarodkov z ugotovljeno genetsko nepravilnostjo ne prenesemo v maternico. Tako nosečnicam zaradi neugodnega genetskega testa ni treba prekinjati nosečnosti.

PGS

preimplantiranih genetski pregled, je genetski pregled vseh zarodkov pred samim prensom zarodka. Vendar tudi ta metoda ne zagotavlja popolno izbiro zarodkov, saj ga telo še vedno lahko zavrne. Pri tej metodi imamo lahko podatek glede spola zarodka.

Hiter kontakt

telefon: +420 585 22 12 81

Podrobni kontakti

Kje smo

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce
Češka republika

1. května 863/82
Polanka nad Odrou
Češka republika

Olomouc Polanka nad Odrou

Kje smo