Úvodní stránka

Genetika

Nacházíte se v sekci: Genetika Trombofilie

Trombofilie

V genofondu každého jedince mohou být poruchy, které při zátěži organismu (hormonální léčba, těhotenství) mohou být příčinou zvýšené sráženlivosti krve, která může způsobit: Potraty, embolie, …

Indikací k tomuto vyšetření je:

 1. Pozitivní anamnézou tromboembolismu v rodině (dědičná zátěž) nebo vlastního dosavadního předchorobí
 2. Stavy při prodělané žilní trombóze
 3. Poruchy srážlivosti a krvácení v souvislosti s těhotenstvím (preeklampsie, abrupce placenty, růstová retardace plodu)
 4. Užívání hormonální antikoncepce, vyšetření před HRT, před plánovaným otěhotněním, metodami asistované reprodukce. Kardiovaskulární onemocnění je obecný termín pro onemocnění srdce a cév, které jsou hlavní příčinou úmrtí v ČR.

Dva hlavní projevy, ateroskleróza a žilní trombózy bývají způsobeny jak vnějšími, tak dědičnými faktory. Obě onemocnění spolu souvisejí a mají společné rizikové faktory jako vysoký věk, obezita, dyslipidémie a diabetes.

Patologický proces vedoucí k ateroskleróze je charakterizován endoteliální dysfunkcí, hyperlipidémií, zánětem a hypertenzí. Polymorfismus v souvisejících genech v kombinaci s nezdravou životosprávou (např. kouření, tučná strava, fyzická pasivita) podporují vznik tromboembolické příhody nebo aterosklerotické léze v cévních stěnách, základní mechanismus vzniku infarktu myokardu a mozkové příhody.

V etiologii žilního tromboembolismu hrají významnou roli vlivy, jako imobilizace, chirurgický zákrok, nádorové onemocnění nebo užívání ženských hormonů stejně jako genetické variace faktorů koagulačního systému.

Jediný genetický defekt většinou kardiovaskulární onemocnění nezpůsobí. Většina genetických variací se podílí malými efekty a individuální kardiovaskulární riziko závisí na kritické akumulaci polymorfismů, které působí spolu s negativními vlivy prostředí.

Vyšetřované mutace

Factor V (G1691A – Leiden), Faktor V (H1299R – R2), Prothrombin (G20210A), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C) , Factor XIII (V34L), PAI-1 (4G/5G), EPCR (A4600G – A3), Apo B (R3500Q),  Apo E (codon 112), Apo E (codon 158), Β-Fibrinogen (455G>A), HPA1 (a/b), ACE (Ins/Del).

Vyšetření se provádí pomocí PCR a následné hybridizace. Dle výsledku mohou naši odboníci předepsat preventivní užívání léků (např.: kys. listová, heparin, anopyrin, …).

 • FV Leiden (G1691A; R506Q): vede k rezistenci vůči aktivovanému proteinu C; vyskytuje se u 20-50% pacientů s žilním tromboembolismem; představuje jeden z nejdůležitějších dědičných rizikových faktorů pro dědičnou trombofílii
 • FV R2 haplotype (H1299R): častý mírný rizikový faktor trombózy; zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění  pro nositele Leidenské mutace
 • Prothrombin (PTH; Factor II) G20210A: alela A je spojena se zvýšenou úrovní protrombinu; nosiči mají cca 3x zvýšeným rizikem mozkové a hluboké žilní trombózy; riziko výrazně zvyšuje kombinace s Leidenskou mutací
 • MTHFR C677T: termolabilní forma (T alela) je spojena se sníženou enzymovou aktivitou a zvýšeným homocysteinem v plazmě ve spojení s deficiencí folátu; homozygozita předurčuje k arteriální a žilní trombóze v přítomnosti dalších rizikových faktorů
 • MTHFR A1298C: složená heterozygozita C677T je také spojována s redukovanou enzymovou aktivitou MTHFR
 • Factor XIII (FXIII) V34L: varianta L mívá připisován protektivní efekt proti žilnímu tromboembolismu (ŽTE)
 • Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1, Serpin E1) 4G/5G: alela 4G je spojována s vyšší transkripcí PAI-1 a je považována za nízce rizikový faktor žilního tromboembolismu  a infarktu myokardu
 • EPCR 4600 A>G (A3 haplotype): nositelé A3 mají vyšší plazmatickou hladinu EPCR a jsou předurčeni k žilnímu tromboembolismu a potratům
 • EPCR 4678 G>C (A1 haplotype): homozygotní A1 vykazují protektivní efekt mezi přenašeči FV Leiden
 • Apolipoprotein B (Apo B) R3500Q: významný ale zřídkavý genetický defekt způsobující závažnou hypercholesterolemii a zvýšené riziko aterosklerózy
 • Apolipoprotein E (Apo E) E2/E3/E4: významné faktory určující lipidový profil v plazmě, kde E2 způsobuje nejnižší, E4 nejvyšší LDL i celkovou hladinu cholesterolu; E4 alela je spojená se zvýšenou náchylností k časnému výskytu infarktu myokardu, zejména mezi kuřáky
 • ß-Fibrinogen (FGB) -455 G>A: způsobuje zvýšenou hladinu β-fibrinogenu v plazmě a zvyšuje riziko předčasného infarktu myokardu a ischemické mozkové příhody
 • Human Platelet Antigen 1 (HPA1; Gp IIIa; integrin β3) L33P (1a/b): HPA1b je rizikový faktor časného infarktu myokardu a mozkové příhody, zejm. mezi kuřáky
 • Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) 287 bp insertion/deletion (I/D): alela D je spojována se zvýšenou aktivitou a plazmatickou hladinou ACE; představuje rizikový faktor infarktu myokardu mezi staršími pacienty a kuřáky

Další specializovaná vyšetření

Naše pracoviště spolupracuje s dalšími genetickými pracovišti (FN Olomouc, FN Ostrava, FN Motol Praha, České Budějovice  nebo dalšími genetickými pracovišti, která centralizují některá, málo obvyklá vyšetření. O vhodnosti takových vyšetření Vás budeme informovat.

Spolupracujeme s

Kde nás najdete

Boleslavova 246/2
Olomouc-Lazce

1. května 863/82
Polanka nad Odrou

Olomouc Polanka nad Odrou

Ukázat na mapě