Úhrada výkonů a ceník

Ceník péče o těhotné
Výkon 111
205, 207, 211, 213 201 Cena pro samoplátce
Punkce cysty ano ano ano 2.000 Kč bez anestezie 
3.000 Kč s analgosedací
3.500 Kč s anestezií
Hydrolaparoskopie (HLSK)  ne ano  ne  7.000 Kč
Hysteroskopie (HSK) ano ano ano 4.400 Kč diagn. s anestezií
7.300 Kč operační s anestezií
Konizace cervixu ano ano ano 5.000 Kč s anestezií
Revize po spontánním potratu ano ano ano 4.000 Kč s anestezií
Umělé přerušení těhotenství ne ne ne 3.500 Kč do 8.týdne 
4.000 Kč po 8.týdnu
500 Kč žádost
Aplikace IGAMADu u Rh negativní pacientky ano ano ano 1.400 Kč
Labioplastika ne ne ne 9.500 Kč s anestezií