Úhrada výkonů a ceník

Ceník laboratorních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
Ceník asistované reprodukce pro pacienty bez zdravotního pojištění, nebo bez indikace pro úhradu ze zdravotního pojištění
Ceník ostatních služeb