MACS testování spermií

MACS (Magnetic-Activated Cell Sorting) je metoda pro selekci spermií, která pomáhá z ejakulátu odstranit poškozené spermie. Jedná se o výkon, který zvyšuje úspěšnost cyklu asistované reprodukce.

Proč využít metodu MACS

Pro normální vývoj embrya je nezbytně nutná genetická integrita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích negativně ovlivňuje embryonální dělení a následný vývoj. Může tak vést k zastavení vývoje embrya nebo k časnému potratu či vzniku geneticky podmíněných vad plodu.

Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti. Toto standardní metody, jakými jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility (pohyblivosti), nemohou odhalit.

Příčiny poškození spermií

Hlavní příčinou poškození DNA spermií je například oxidativní stres. Riziko poškození DNA spermií všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, environmentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.

Jak metoda funguje

MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění defektních spermií ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou zachyceny ty nekvalitní. Intaktní (žijící spermie), které nevykazují známky poškozené DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití.

Kontaktní formulář