Seznam vyšetření

Laktózová intolerance
Zjistit více
Vyšetření syndromu fragilního X- FRAXA
Zjistit více
Celiakie (Celiakální sprue)
Zjistit více
Trombofilní mutace – 2 mutace
Zjistit více
Spinální muskulární atrofie (SMA)
Zjistit více
Detekce cystické fibrózy
Zjistit více
Stanovení karyotypu z periferní krve
Zjistit více
Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y (AZF oblasti)
Zjistit více
Chlamydia trachomatis
Zjistit více
Vrozená ztráta sluchu
Zjistit více
Ankylozující spondylitida
Zjistit více
Revmatoidní artitida
Zjistit více
Psoriáza
Zjistit více
Detekce změn genomu metodou NGS
Zjistit více
Izolace NK
Zjistit více
Preimplantační genetické testování aneuploidií (PGT-A)
Zjistit více