Seznam vyšetření s uplatněným FRA

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj služeb pokrytých akreditací neboli zavedení nové metody či normy, nebo modifikace metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje ale zavedení nových principů měření nebo metody, které nejsou v původním rozsahu akreditace.