Úhrada výkonů a ceník

Ceník ambulantních gynekologických výkonů