Úhrada výkonů a ceník

  • pacientka má nárok na úhradu 4 cyklů IVF ze zdravotního pojištění
  • v případě, že v prvních dvou cyklech IVF bylo přeneseno pouze 1 embryo, pojišťovna hradí ještě 4. cyklus IVF
  • pacientka má nárok na úhradu, je-li starší 18 let a mladší 40 let (39 let a 364 dnů)
  • pojišťovna hradí léky do výše 2250 IU na cyklus, u některých léků pacientka hradí doplatek
  • pojišťovna nehradí nadstandardní laboratorní metody
Ceník laboratorních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / 1 oocyt   5 000 Kč
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / 2-10 oocytů   9 000 Kč
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / každý další oocyt   1 000 Kč
FERTILE PLUS (ZyMōt™ Multi)  4 500 Kč
PICSI - enzymatický výběr nejlepších spermií před ICSI   3 500 Kč
AH - Asistovaný hatching   3 500 Kč
PK - Prodloužená kultivace všech embryí nad 48 hodin   4 500 Kč
Timelaps - kontinuální monitoring vývoje embryí  6 000 Kč
 EG - Embryoglue   5 000 Kč
Dávka spermatu dárce pro IVF   3 000 Kč
Dávka spermatu dárce pro inseminaci   5 000 Kč
Vitrifikace embryí nebo oocytů + skladování na 1 rok - 1 pejeta   6 000 Kč
Vitrifikační pejeta   1 000 Kč
Rozmražení oocytů/embryí   4 500 Kč
Transfer po rozmražení oocytů/embryí  6 000 Kč
Odběr trofoblastu pro PGT
10 000 Kč
Vizualizace dělícího vřeténka  8 000 Kč
Preimplantační genetická diagnostika/screening/translokace/karyomapping na vyžádání
Ceník asistované reprodukce pro pacienty bez zdravotního pojištění, nebo bez indikace pro úhradu ze zdravotního pojištění
Příprava spermií před IUI
 1 500 Kč
IUI - Inseminace   4 500 Kč
Nativní cyklus IVF (cyklus bez hormonální stimulace)  12 500 Kč
Nativní cyklus IVF bez ET (cyklus bez hormonální stimulace a bez přenosu embryí)    8 500 Kč
Nativní cyklus IVF bez získání oocytů    5 500 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací 23 000 Kč

IVF cyklus s minimální stimulací ukončený před embryo transferem

   8 500 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací ukončený po odběru oocytů    5 500 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací ukončený před odběrem oocytů    2 500 Kč
Náhradní (surogátní) mateřství - doplatek k vybranému léčebnému cyklu  20 000 Kč
IVF cyklus - samoplátce 38 800 Kč
IVF cyklus bez embryo transferu  18 650 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů  10 000 Kč

TESA/MESA

 15 000 Kč
Ceník ostatních služeb
Skladování biologického materiálu v kryobance - 1 rok
   2 000 Kč
Oddělené skladování embryí v kryobance - 1 rok  6 000 Kč
Kryokonzervace spermií  3 000 Kč
Transport biologického materiálu do jiného tkáňového zařízení 25 Kč/ km
HyCoSy - vyšetření průchodnosti vejcovodů ultrazvukem za využití kontrastní látky   3 000 Kč
AMH - Anti-Müllerian Hormone – laboratorní vyšetření ovariální rezervy
     700 Kč
SPG - vyšetření spermiogramu včetně MAR testu - samoplátce
    1 000 Kč
Náklady spojené s přípravou dárkyně oocytů
20 000 Kč
Kompenzace nákladů spojených s darováním oocytů pro dárkyni oocytů ( platba příjemkyně)
28 000 Kč
Testování receptivity endometria22 000 Kč
Aplikace intralipidu i.v.    1 500 Kč