Úhrada výkonů a ceník

  • pacientka má nárok na úhradu 4 cyklů IVF ze zdravotního pojištění
  • v případě, že v prvních dvou cyklech IVF bylo přeneseno pouze 1 embryo, pojišťovna hradí ještě 4. cyklus IVF
  • pacientka má nárok na úhradu, je-li starší 18 let a mladší 40 let (39 let a 364 dnů)
  • pojišťovna hradí léky do výše 2250 IU na cyklus, u některých léků pacientka hradí doplatek
  • pojišťovna nehradí nadstandardní laboratorní metody
Ceník asistované reprodukce