Úhrada výkonů a ceník

  • pacientka má nárok na úhradu 3 cyklů IVF ze zdravotního pojištění
  • v případě, že v prvních dvou cyklech IVF bylo přeneseno pouze 1 embryo, pojišťovna hradí ještě 4. cyklus IVF
  • pacientka má nárok na úhradu, je-li starší 18 let a mladší 39 let (38 let a 364 dnů)
  • pojišťovna hradí léky do výše 2250 IU na cyklus, u některých léků pacientka hradí doplatek
  • pojišťovna nehradí nadstandardní laboratorní metody
Ceník laboratorních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / 1 oocyt 5.000 Kč
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / 2-10 oocytů 8.000 Kč
ICSI / Intracytoplasmatická injekce / každý další oocyt 1.000 Kč
PICSI - enzymatický výběr nejlepších spermií před ICSI 3.000 Kč
Asistovaný hatching 3.500 Kč
Prodloužená kultivace všech embryí nad 48 hodin 3.500 Kč
Kultivace všech embryí v přístroji Embryoscope 5.500 Kč
Embryoglue 4.000 Kč
MACS testování spermií 7.000 Kč
Fragmentace DNA spermií 4.000 Kč
Dávka spermatu dárce pro IVF 3.000 Kč
Dávka spermatu dárce pro inseminaci 5.000 Kč
Kryokonzervace spermatu na 1 rok 1.500 Kč
Vitrifikace embryí nebo oocytů na 1 rok - 1 pejeta 6.000 Kč
Vitrifikace embryí nebo oocytů na 1 rok - každá další pejeta 600 Kč
Kryoembryotransfer 7.000 Kč
Odběr blastomer pro preimplantační diagnostiku/screening/karyomapping 10.000 Kč
Preimplantační genetická diagnostika/screening/karyomapping na vyžádání
Ceník asistované reprodukce pro pacienty bez zdravotního pojištění, nebo bez indikace pro úhradu ze zdravotního pojištění
Inseminace 6.000 Kč
Nativní cyklus IVF (cyklus bez hormonální stimulace) 11.500 Kč
Nativní cyklus IVF bez ET (cyklus bez hormonální stimulace a bez přenosu embryí) 7.500 Kč
Nativní cyklus IVF bez získání oocytů 5.000 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací 12.500 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací bez embryo transferu 8.500 Kč
IVF cyklus s minimální stimulací bez punkce oocytů 5.500 Kč
IVF cyklus 32.500 Kč
IVF cyklus bez embryo transferu 16.000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů 10.000 Kč
IVF cyklus s duální stimulací 52.000 Kč
TESA/MESA - odběr spermií z varlete nebo nadvarlete 12.000 Kč
Ceník ostatních služeb
Rezervace spermatu dárce – 1 dávka na 1 rok 1.000 Kč
Skladování biologického materiálu v kryobance - 1 rok 1.000 Kč
Transport biologického materiálu do jiného tkáňového zařízení 10 Kč/km
HyCoSy - vyšetření průchodnosti vejcovodů ultrazvukem za využití kontrastní látky 2.500 Kč
Anti-Müllerian Hormone – laboratorní vyšetření ovariální rezervy 700 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na základě žádosti klienta 500 Kč
Vyšetření spermiogramu u pacienta bez zdravotního pojištění 800 Kč
Náklady spojené s přípravou dárkyně oocytů 20.000 Kč
Kompenzace nákladů spojených s darováním oocytů pro dárkyni oocytů 25.000 Kč