O FERTIMED

FERTIMED patří historicky k prvním centrům asistované reprodukce založeným na území České republiky a může se tak pyšnit více než dvacetiletou tradicí v oboru asistované reprodukce a několik tisíci narozených dětí. Společnost ročně provádí až 500 cyklů IVF s vysokým procentem úspěšnosti a mnoho dalších metod diagnostiky a léčby neplodnosti.

Přestože se FERTIMED zabývá zejména léčbou neplodnosti, tak zároveň poskytuje i ambulantní gynekologickou péči, lékařskou genetiku, laboratorní služby lékařské genetiky, jednodenní chirurgii a prenatální diagnostiku.

MUDr. Aleš Sobek ml., Ph.D.

Pan doktor Sobek vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Své první zaměstnání získal na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Boskovicích. Následovalo roční angažmá sekundárního lékaře na univerzitní klinice v Saarbrückenu v Německu. Poté působil v nemocnici v Prostějově, kde získal atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Rok působil na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde mimo jiné dokončil doktorát. Specializuje se na léčbu neplodnosti, operativu a fetální medicínu.

MUDr. Zuzana Maškulíková

Paní doktorka dokončila v roce 2010 studium na Lékařské fakultě UP v Olomouci a posledních 10 let pracovala na olomoucké Porodnicko-gynekologické klinice. Díky své specializaci na asistovanou reprodukci a gynekologii je skvělou posilou pro náš tým FERTIMED!

Paní doktorka je také maminkou dvou malých dětí a plynně hovoří francouzsky a anglicky.

MUDr. Lucie Michnová

Paní doktorka Lucie Michnová promovala v roce 2001 na Lékařské fakultě UP v Olomouci a posledních 20 let věnovala dalšímu studiu a praxi v oboru gynekologie a porodnictví a asistované reprodukce. K tomu je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České gynekologicko-porodnické společnosti.

A něco pro zajímavost... Paní doktorka je velkou milovnicí Toskánska a italské kuchyně.

MUDr. Michaela Soušková

MUDr. Michaela Soušková je absolventkou Lékařské fakulty UP Palackého. Po promoci v roce 2001, pracovala na gynekologicko- porodnickém oddělení Podhorské nemocnice v Rýmařově a po té řadu let působila na IVF Clinic v Olomouci, kde získala bohaté zkušenosti v oboru asistované reprodukce. Současně pracuje i v centru prenatální diagnostiky U.S.G.POL.

Je členkou ČLS J.E. Purkyně a České gynekologicko- porodnické společnosti.

Je maminkou dvou dětí a kromě své rodiny se ráda věnuje hudbě, lyžování a turistice.

MUDr. Enkhjargalan Mracká

MUDr. Enkhjargalan Mracká je lékařka s dlouholetou praxí v odbornostech lékařská genetika, gynekologie a porodnictví. V roce 1996 absolvovala Lékařskou fakultu UP v Olomouci a ve FERTIMED se k ní můžete objednat na prenatální diagnostiku nebo genetickou konzultaci. Rodiště paní doktorky je mongolské hlavní město Ulambatar a rodné jméno Enkhjargalan Lchamsurengijin.

MUDr. Ondřej David

Máme velkou radost, že od 1. 9. 2021 pan doktor David ordinuje vždy v pondělí a v pátek v naší nově zřízené poradně pro diagnostiku a léčbu endometriózy. Právě na tu se totiž zaměřuje už od studií na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má tak spoustu teoretických znalostí i praxe.

Je šťastně ženatý, má jednoho syna a volném čase jezdí rád na silničním kole.

RNDr. Blažena Dostálová, Ph.D.

Paní doktorka Dostálová je vedoucí genetické a embryologické laboratoře FERTIMED. Ve společnosti působí již více než 15 let. Kromě atestací z klinické genetiky a klinické embryologie je paní doktorka nositelkou titulu Ph.D. z oboru lékařská biologie a jeden ze členů zkušební komise při atestacích z klinické embryologie.

Paní doktorka je milovnicí zábavy, večírků a dobré nálady.

Bc. Petra Hustá, DiS.

Vrchní sestra pracuje v centru asistované reprodukce FERTIMED již od roku 2004, kdy nastoupila jako porodní asistentka do svého prvního zaměstnání. Dle jejích slov se pro ni tato „práce“ stala od začátku i koníčkem. Prošla ambulantní i sálovou částí centra a vyzkoušela si i pozici koordinátorky zahraniční klientely. Na pozici vrchní sestry působí od roku 2018 a nová výzva ji naplňuje, za což vděčí především svému výbornému týmu sestřiček, ale i ostatního lékařského i nelékařského personálu.

Je absolventkou Univerzity Palackého, Fakulty zdravotnických věd a studií, obor Porodní asistence. V osobním životě je maminkou dvou dětí, hovoří plynně anglicky a ve volném čase ráda relaxuje běháním.