Možnosti léčby neplodnosti

IVF

In vitro fertilizace – je základní metoda asistované reprodukce, při které je vajíčko oplodněno mimo tělo ženy v laboratorních podmínkách (in vitro). Vajíčko je po oplození kultivováno a po několika dnech přeneseno do dělohy.

Zjistit více
Nativní cyklus

Jedná se o cyklus IVF, kdy nedochází k podávání žádných hormonálních léků před odběrem oocytu. Tento způsob umělého oplodnění stál na počátku asistované reprodukce.

Zjistit více
Intrauterinní inseminace

Intrauterinní inseminace (IUI) je méně náročná metoda asistované reprodukce bez nutnosti aplikace hormonů a pracovní neschopnosti. Speciálně připravené spermie se pomocí katetru zavedou do děložní dutiny. Jedná se o neinvazivní zákrok a jeho cena je nižší než IVF. Zdravotní pojištění hradí zákrok šestkrát za 12 měsíců.

Zjistit více