IVF

In vitro fertilizace – je základní metoda asistované reprodukce, při které je vajíčko oplodněno mimo tělo ženy v laboratorních podmínkách (in vitro). Vajíčko je po oplození kultivováno a po několika dnech přeneseno do dělohy nebo vitrifikováno.

Pro koho je určena?

IVF pomáhá otěhotnět ženám, které trpí oboustrannou neprůchodností vaječníků, poruchami funkce ovarií, endometriózou nebo jiným druhem neplodnosti. Či ženám, kde jejich partner nemá dostatečně kvalitní spermie. Léčba IVF je z větší části hrazena pojišťovnou. Při splnění podmínek ji pojišťovna uhradí až čtyřikrát za život a to do věku 39 let ženy. Některé metody asistované reprodukce pojišťovna nehradí. Je na páru a doporučení lékaře, zda a v jakém rozsahu jsou nutné a zda je využije.

IVF cyklus s minimální stimulací

Ženy, u kterých nejsou účinné ani vyšší dávky hormonů a ženy vyššího věku mohou absolvovat IVF pouze po stimulaci vaječníků pomocí nízké dávky stimulačního léku. Pravděpodobnost otěhotnění je vyšší než u nativního cyklu. Metodu lze rozšířit o všechny výkony zlepšující pravděpodobnost otěhotnění.

IVF cyklus s hormonální stimulací

Stimulace vaječníků je metoda, při které zajistíme růst vyššího počtu vajíček a zvyšujeme tak šanci na vznik zdravého embrya a tím otěhotnění a porod zdravého dítěte. Ke stimulaci vaječníků se používají hormonální injekce a ke zlepšení jejich účinku se současně v průběhu stimulace aplikují preparáty skupiny GnRH-analog (hormonální preparáty bránící předčasné ovulaci).

IVF cyklus s darovaným vajíčky

Pokud žena nemá vlastní vajíčka, která by bylo možné při IVF použít, může podstoupit umělé oplodnění s darovanými vajíčky.

Pro příjem darovaných vajíček (oocytů) připravujeme děložní sliznici estrogeny nebo pokud je to možné, v nativním cyklu. Pacientka užívá léky v případě těhotenství až do 10. týdne gravidity.

Jak probíhá vstupní prohlídka?

K první konzultaci je vhodné přinést doporučení ošetřujícího gynekologa a všechny dostupné zprávy o dosavadních vyšetřeních a prodělané léčbě. Toto doporučení ale není v žádném případě podmínkou. Při první konzultaci s Vámi lékař probere všechna doposud absolvovaná vyšetření a anamnézu (soubor informací o vašem zdravotním stavu). Navrhne Vám další možnosti vyšetření a léčebný postup. Bude Vás také informovat i o úhradách zdravotních pojišťoven. Pohovoru se zpravidla účastní celý pár.

Jak probíhá zákrok?

Metoda IVF zahrnuje hormonální stimulaci, odběr vajíček z vaječníků ženy v celkové anestezii a následně jejich oplození spermiemi partnera nebo dárce ( pokud je to nutné).Vajíčko je po oplození kultivováno a po několika dnech přeneseno do dělohy ženy nebo v určitých případech vitrifikováno ( zamraženo).

Jak probíhá těhotenství po IVF?

IVF je ovlivněna celou řadou faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je věk pacientky. IVF je v současné době chápáno jako synonymum mimotělního oplodnění s využitím různých laboratorních metod a je "zlatým standardem" v metodách oplození vajíčka. Naše centrum sídlí vOlomouci a Ostravě. Úspěšností IVF se dlouhodobě řadí k nejlepším centrům v České Republice.

Jak probíhá těhotenství po IVF?

Těhotenství probíhá jako běžné těhotenství vzniklé přirozenou cestou.

U dětí po IVF není vyšší výskyt vrozených vývojových vad a průběh těhotenství po IVF není asistovanou koncepcí nijak ovlivněn. Vyšší procento předčasných porodů je způsobeno vyšším procentem vícečetných těhotenství. Proto vždy preferuje transfer jednoho embrya a tento postup riziko vícečetného těhotenství minimalizuje.

Kontaktní formulář