Léčba neplodnosti - často kladené otázky

Je léčba asistovanou reprodukcí hrazena z veřejného zdravotního pojištění?

Zdravotní pojišťovny přispívají na léčbu neplodnosti ženám od 21 do 39 let věku a to až na čtyři cykly asistované reprodukce pokud v prvních dvou cyklech nebylo transferováno více než 1 embryo najednou.

Co potřebuji na první konzultaci ve Vašem centru?

Ideální je, pokud přijdete spolu s partnerem (partnerkou). Příčina neplodnosti bývá často kombinována, a proto je nutné vyšetření obou partnerů. Pokud máte již za sebou některá vyšetření týkající se plodnosti, přineste je sebou. K vyšetření u nás nepotřebujete žádanku lékaře. Stačí se objednat na termín, který Vám bude vyhovovat.

Jak probíhá léčba?

Dle výsledku vyšetření, která u nás absolvujete, doporučíme, jaký postup léčby je pro Vás nejvhodnější. Vždy se snažíme, pokud je to možné, postupovat od metod nejméně invazivních a zatěžujících. Konkrétní postup Vám vždy podrobně vysvětlí lékař a zodpoví všechny Vaše dotazy.

Je stimulace (aplikace stimulačních léků) škodlivá?

Preparáty, které používáme ke stimulaci na našem pracovišti jsou ty nejmodernější a šetrné. Dávky hormonů, typy stimulačních protokolů a délka léčby jsou vypracovány tak, že nezvyšují riziko nádorových onemocnění a pro organismus ženy jsou minimálně zatěžující.

Jak probíhá embryotransfer?

Embryotransfer je, až na velmi malé výjimky, nebolestivý výkon. Lze jej přirovnat ke gynekologickému vyšetření. Tenkým, přesně k tomuto účelu vyrobeným katetrem, pronikneme do dutiny děložní přes děložní hrdlo a pod ultrazvukovou kontrolou přeneseme embryo na místo, kde má největší šanci na implantaci (uhnízdění).

Jak vybíráte ženy, které chtějí darovat vajíčka (dárkyně vajíček)?

Pokud Vám lékař doporučí léčbu darovanými oocyty, jistě chcete mít jistotu, že žena, která vajíčka daruje, je zdravá. Na našem pracovišti postupujeme přísně podle zákonů, které darování vajíček upravují. Dárkyně vajíček podstupují genetická vyšetření, hormonální testy, a nesmějí mít žádná závažná fyzická ani psychická onemocnění ani ony ani se nesmějí tyto onemocnění vyskytovat v jejich rodině.