Lékařská genetika

Součástí léčby neplodnosti je v našem zařízení i konzultace s lékařským genetikem, který před zahájením léčby provádí s léčeným párem pohovor za účelem nabrání potřebné anamnézy, na jejímž základě stanovuje a indikuje laboratorní genetická vyšetření.

Tato vyšetření pomáhají stanovit u léčeného páru riziko nejčastějších dědičných genetických onemocnění a cílem je tak předejít narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami.

Standardně prováděné testy

Mezi standardně prováděné testy patří trombofilní mutace, vyšetření karyotypu z periferní krve, detekce cystické fibrózy a stanovení rizika svalové muskulární atrofie.

Konzultace s genetikem

Možnost konzultace s genetikem ve FERTIMED nabízíme i klientům mimo indikace k IVF, např. s indikacemi k vyšetření tzv. autoimunitních onemocnění nebo intolerancí.

Kontaktní formulář