Úhrada výkonů a ceník

Uvedené ceny jsou pro samoplátce nebo pro pojištěnce bez indikace pro platbu z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník lékařské genetiky