Úhrada výkonů a ceník

Uvedené ceny jsou pro samoplátce nebo pro pojištěnce bez indikace pro platbu z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník lékařská a laboratorní genetika
Vstupní konzultace s lékařským genetikem 1 500 Kč
Konzultace výsledků laboratorních vyšetření s lékařským genetikem a stanovení diagnózy 2 500 Kč
Trombofilní mutace – faktor V Leiden R506Q   800 Kč
Trombofilní mutace – Prothrombin G220 210A   800 Kč
Trombofilní mutace - 2 mutace – faktor V Leiden R506Q, Prothrombin G220210A 1 200 Kč
Celiakální sprue 2 300 Kč
Laktózová intolerance 1 900 Kč
Balíček vyšetření celiakální sprue a laktózové intolerance 3 900 Kč
Detekce cystické fibrózy 4 100 Kč
Stanovení karyotypu z periferní krve 5 000 Kč
Spinální muskulární atrofie – stanovení počtu kopií v genech SMN1 a SMN2 metodou MLPA 2 900 Kč
Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y (AZF oblasti) 2 900 Kč
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 2 900 Kč
PGT-A u pojištěnce - nad rámec balíčku 8 embryí (1embryo) 6 000 Kč
PGT-A u samoplátce (1 embryo) 7 500 Kč
FRAXA 5 900 Kč
Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) 1 900 Kč
Psoriáza 1 900 Kč
Revmatoidní artritida 1 900 Kč
Onkogenetické testování dispozic u nádorových onemocnění 20 000 Kč
Genetické testování onemocnění a vady očí 35 000 Kč