Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Jedná se o vysoce citlivé vyšetření zvýšeného rizika vrozených vad plodu. Kombinovaný screening v I. trimestru zachytí přes 85 % plodů s Downovým syndromem. Kombinuje výsledky biochemických látek z krve matky (ideálně v 10. - 11. týdnu gravidity) a ultrazvukového vyšetření plodu mezi 11. – 14. týdnem těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotenství

Provádí se mezi 11. – 14. týdnem gravidity. Měříme vzdálenost mezi temenem a kostrčí plodu. Sledujeme UZ látky, které mají souvislost s genetickými syndromy, jako jsou:

  • Šíjové projasnění (Měření tekutiny na krku plodu. Děti s downovým syndromem ji mají více)
  • Přítomnost nosní kůstky
  • Vyšetření průtoků venózním duktem (Hodnotí se pulzní křivka u drobné cévní spojky. Plody postižené Downovým syndromem ji mají abnormální)
  • Průkaz zpětného toku přes trojcípou chlopeň

Měříme srdeční frekvenci plodu, kontrolujeme základní morfologii a pohyblivost plodu. Při vícečetném těhotenství rovněž určujeme, zda mají plody oddělenou placentu.

Vyšetření krve v rámci screeningu v I. trimestru

Z krve matky zjišťujeme hladiny PAPP-A a free-beta HCG a PlGF. Výsledky zkombinujeme s ultrazvukovým měřením a poté vypočítáme riziko nejčastějších vrozených vad, jakými jsou Downův, Patauův a Edwardsův syndrom.

Rozšířený I. trimestrální screening

Rozšiřuje kombinovaný screening o odběr markeru PlGF a měření krevního tlaku matky. Stanoví kromě nejčastějších vrozených vad i riziko preeklampsie a růstové restrikce.

Kontaktní formulář