Ankylozující spondylitida

Běchtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida, spondyloarthropatie) je chronické zánětlivé revmatoidní onemocnění, které se projevuje zánětlivým procesem osového skeletu a kloubů (někdy i vnitřních orgánů, popř. oční duhovky) provázeným chronickou bolestí, který vede k postupnému omezování hybnosti páteře, hrudníku a snižování dechové kapacity plic. Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy příčina rozvoje není zcela známá. Onemocnění postihuje až 1 % populace, přičemž Bechtěrevova nemoc se nejčastěji projeví ve věku 18 až 30 let a to 2-3krát častěji u mužů než žen.

U 90 % pacientů je nemoc asociována s expresí povrchového antigenu HLA-27. Samotná přítomnost HLA-27 (7 % obyvatel v ČR) však ještě nevede ke vzniku Bechtěrevovy nemoci, nicméně pravděpodobnost onemocnění je až 300krát vyšší ve srovnání s osobami bez tohoto antigenu. Detekce exprese povrchového antigenu HLA-27 může významnou měrou přispět k diferenciální diagnostice, včasné a cílené terapii, eventuelně prevenci u rizikových členů v rodině.

Kontaktní formulář