Celiakie (Celiakální sprue)

Celiakie je celoživotní geneticky podmíněné (asociace s HLADQ2 a HLA-DQ8) autoimunitní onemocnění, které se manifestuje po různě dlouhé době konzumace obilovin s obsahem lepku (glutenu).

Imunologická intolerance

Imunologická intolerance ke glutenu vede k chronickým zánětlivým změnám ve sliznici tenkého střeva spojeným s malabsorpcí. V ČR je odhad prevalence celiakie kolem 1:200-250. Většina nemocných (více než 80 % případů) však zůstává nediagnostikována, včasná diagnóza je přitom důležitá pro zahájení bezlepkové diety.

Dědičnost onemocnění

Dědičnost onemocnění je autozomálně dominantní s neúplnou penetrancí. Genetické vyšetření predispozičních HLA alel II. třídy kódujících heterodimer DQ2 a DQ8 může sloužit jako diagnostický marker pro onemocnění celiakií. Heterodimer HLA-DQ2 se vyskytuje asi u 95 % pacientů s celiakií ve srovnání s 20 % u kontrolních osob.

Riziko pro jednotlivce

Riziko pro jednotlivce spojené s přítomností heterodimeru HLA-DQ2 je 50Å~ zvýšeno oproti průměrnému riziku v populaci. Menšina pacientů, kteří jsou HLA-DQ2 negativní, bývají pozitivní na HLA-DQ8, často ještě ve spojení s alelou HLA-DRB1*04. Dle doporučení ESPGHAN z roku 2012 lze definitivní diagnózu uzavřít i bez bioptického vyšetření, pokud u symptomatického jedince je zjištěn titr IgA protilátek proti tkáňové transglutamináze vyšší než 10- násobek horní referenční meze a současně je potvrzena přítomnost predispozičních alel. V naší laboratoři provádíme stanovení rizikových predispozičních alel DQ2 a DQ8 s detekcí homozygotního nebo heterozygotního stavu, což většina laboratoří v ČR není schopna rozlišit.

Co je to endometrióza?

Endometrióza je onemocnění postihující ženy ve fertilním (plodném) období, tedy nejčastěji mezi 18. – 40. rokem života. Jedná o stav, kdy se buňky normálně se vyskytující v dutině děložní, ocitnou mimo dělohu v malé pánvi. Nejčastěji v oblasti vaječníků, vejcovodů, vazů držících dělohu na svém místě a pobřišnici. Někdy bývá postiženo i tlusté a tenké střevo a močový měchýř. Zde tyto buňky procházejí menstruačním cyklem. Vzniká krvácení, zánět, což vede ke vzniku srůstů. To vše vede následně k příznakům a potížím, které popisujeme níže v textu.

Nejzávažnější je pak agresivní hluboká infiltrativní forma. U níž je postižení lokalizováno do hloubky tkání až pod pobřišnici. Tato forma endometriózy dokonce může ohrozit správnou funkci jednotlivých orgánů. Léčba těchto stavů je možná jen chirurgicky – pokud možno mini invazivním laparoskopickým přístupem.

Kontaktní formulář