Doporučený harmonogram screeningových vyšetření

Seznam doporučených screeningových vyšetření, které je důležité během těhotenství absolvovat. Díky vyšetřením je možné včas zachytit případné vrozené vady plodu.

Kombinovaný screening vrozených vad

Kombinovaný screening vrozených vad provádíme v 11+0 - 13+6 týdnu těhotenství. Vyšetření nabízíme formou zvanou rozšířený screening a to včetně určení rizika preeklampsie a růstové restrikce.

Integrovaný test

Pokud je výsledek Integrovaného testu negativní, doporučujeme navíc odběr krve v 16. týdnu těhotenství a ten následně vyhodnotíme formou Integrovaného testu s vyšším záchytem vrozených vad. I samotné provedení kombinovaného screeningu bez integrovaného testu má však záchytnost Downova syndromu přes 85 %. V rámci testu jsme díky biochemickému markeru AFP schopni také odhalit i defekty neurální trubice.

Pokud je výsledek některého z testů pozitivní, provádíme genetickou konzultaci a domlouváme se s klientkou na dalším postupu.

Ultrazvukové vyšetření

Ve 20. – 22. týdnu gravidity provádíme podrobné ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na anatomii orgánů a růst plodu.

V případě zvýšeného rizika preeklampsie nebo růstové restrikce, předepisujeme klientce medikaci, která riziko sníží a provádíme kontrolní UZ vyšetření ve 28., 32., a 36. týdnu gravidity se zaměřením na růst plodu a průtoky cévami.

Kontaktní formulář