Fertile Plus®

Fertile Plus® je metoda třídění spermií bez použití chemických látek pomocí čipu na jedno použití. Je založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry napodobující přirozené prostředí vejcovodů. Vytříděné spermie jsou spermie s lepší morfologii a genetickou kvalitou. Také vykazují více než dvojnásobná životaschopnost a pohyblivost oproti těm, které byly tříděním vyřazeny.

Poškozené spermie komplikují oplodnění a můžou vést k potratu

Mužská neplodnost je poměrně častá. Základním vyšetřením je spermiogram. Při spermiogramu se hodnotí parametry, které ovlivňují schopnost spermií oplodnit vajíčko. Určujeme počet spermií, pohyblivost – podíl pohyblivých a nepohyblivých spermií, charakter jejich pohybu a morfologii – podíl spermií, které mají správný tvar.

Spermie jsou vysoce náchylné na poškození jaderné DNA. U mužů s abnormalitami ve spermiogramu je zvýšené množství spermií s fragmentací DNA. Toto poškození může být příčinou snížené plodnosti muže a často prodlužuje čas potřebný k otěhotnění.

Pokud k oplození dojde, může se fragmentace DNA projevit horším vývojem embryí, časným potratem či vznikem vývojové vady plodu. Příčina vzniku fragmentací DNA je multifaktoriální (ovlivňuje ji tedy více faktorů). Řada zdrojů uvádí jako příčinu vystavení vyšším teplotám nebo negativní dopad oxidativního stresu či působení vlivu toxických látek.

Fertile Plus® vybere zdravé spermie a zvýší pravděpodobnost otěhotnění

Fertile Plus® - čipy pro selekci spermií nabízí šetrnější metodu zpracování spermií pro jejich další použití v metodách asistované reprodukce IUI, IVF a ICSI. Metoda výrazně zvyšuje úspěšnost cyklu asistované reprodukce. Navíc nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů, které mohou zvyšovat oxidativní stres spermií.

Pro koho je metoda Fertile Plus® určena?

Fertile Plus® může být vhodným řešením v případě, že:

  • při předchozím cyklu byla nízká míra oplození vajíček
  • při opakovaně neúspěšné IUI
  • při špatné kvalitě embryí při předchozích IVF cyklech
  • v dalších případech v závislosti na doporučení lékaře
Jak metoda funguje?

Fertile Plus® je dvoukomorový sterilní jednorázový „čip“. První komora obsahuje vstupní otvor pro vzorek spermatu a kapalinový kanálek, který je oddělen od druhé komory mikroporózní membránou. Rozměry kanálku a poréznost membrány jsou vytvořeny k roztřídění a sběru nejkvalitnějších spermií po 30 minutové inkubaci v 37 stupních Celsia.

Kontaktní formulář