ICSI a PICSI

Mikromanipulační metody, při nichž se přímo zavádí spermii do vajíčka pomocí mikropipet. Jedná se o výkon, který zvyšuje úspěšnost oplození vajíčka.

Metoda ICSI (intracytoplasmatická injekce spermií)

Technikou ICSI řešíme poruchy průniku spermie do vajíčka. Dnes už je považována za "zlatý standard". Spočívá v oplodnění vajíčka zavedením jediné spermie do nitra buňky (cytoplazmy zralého oocytu). Spermie je vybírána zkušeným embryologem dle její morfologie a pohyblivosti. Tato vybraná spermie je nasáta do mikropipety a pomocí mikromanipulačního zařízení vpravena do oocytu.

Metoda ICSI dokáže zajistit vyšší procento oplodněných oocytů a lepší kvalitu embryí. Proto ji nabízíme naprosté většině párů.

Metoda PICSI (Preselected intracytoplasmic sperm injection)

Jde o kvalitnější výběr spermie, která je použita k oplodnění vajíčka. Tímto způsobem vybíráme spermii podle její zralosti a schopnosti vázat se na látku, která je obsažena na povrchu vajíčka. Tato látka se nazývá hyaluronan.Spermii, takto vybranou, metodou ICSI vpravíme do zralého vajíčka. Zralé spermie vážící se na hyaluronan obsahují ve vysokém procentu kvalitní genetický materiál.

Kontaktní formulář