Preimplantační genetické testování aneuploidií (PGT-A)

Preimplantační genetické testování aneuploidií se provádí během léčby metodami asistované reprodukce. Metoda umožňuje výběr perspektivního embrya s normálním počtem chromozomů, které má největší šanci na uhnízdění a zároveň nejmenší šanci, že bude potraceno.

Kontaktní formulář