Rozhovor: MUDr. Aleš Sobek ml., Ph.D. o spolupráci FERTIMEDu a Nemocnice Šumperk

Přečtěte si rozhovor pro Magazín Nemocnice Šumperk o spolupráci centra FERTIMED a Nemocnice Šumperk.


MUDr. Aleš Sobek ml., Ph.D. vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Své první zaměstnání získal na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Boskovicích. Následovalo roční angažmá sekundárního lékaře na univerzitní klinice v Saarbrückenu v Německu. Poté působil v nemocnici v Prostějově, kde získal atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Rok působil na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde mimo jiné dokončil doktorát. Specializuje se na léčbu neplodnosti, operativu a fetální medicínu. Přečtěte si rozhovor, který poskytl Magazínu Nemocnice Šumperk a spolupráci centra FERTIMED a Nemocnice Šumperk.