Stanovení karyotypu z periferní krve

Při cytogenetickém vyšetření karyotypu z krve kultivujeme T-lymfocyty a vyhodnotíme jejich početní a strukturní zastoupení.

Indikace k vyšetření
  • abnormální fenotyp pacienta
  • problémy růstu a vývoje u pacienta
  • mentální retardace pacienta nebo v rodině pacienta
  • narození mrtvého plodu a úmrtí novorozence
  • opakované spontánní potraty
  • problémy s fertilitou
  • pozitivní rodinná anamnéza chromozomálních přestaveb
Odběr periferní krve

Odběr periferní krve (nesrážlivé) na karyotypy provádíme do Sarstedt S-Monovette 20 I.U. Heparin/ml blood zkumavky. Optimální množství je 4 – 5 ml krve, ihned po odběru je nutné zkumavku promíchat. Při odběru se nesmí používat dezinfekce jodem.

Kontaktní formulář