Vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

Vyšetření srdce plodu je prováděno mezi 18. - 22. týdnem těhotenství kardiologem a umožňuje zachytit i závažné poruchy srdečního rytmu u plodu. Srdeční vady jsou nejčastější a také nejobtížněji zjistitelnou vrozenou anomálií. Vyskytují se s četností cca 7 novorozenců na 1000 živě narozených dětí. Včasná léčba ještě před narozením plodu může zabránit úmrtí dítěte.

Které děti jsou ohrožené?

Více než 60 % novorozenců má zdravé rodiče mladší 35 let. Třetina z těchto dětí má kritickou vrozenou srdeční vadu, která vyžaduje chirurgické řešení v novorozeneckém nebo kojeneckém věku. Pokud je porod veden přímo v centru se specializací na dětskou kardiochirurgii, výrazně to zvýší šance na přežití dítěte.

Vyšší šance pro dítě

Přítomnost dětského kardiologa na pracovišti umožní rychlou a přesnou diagnostiku častých, ale i vzácnějších vývojových vad srdce plodu. Dětský kardiolog má také přehled a znalosti o možnostech léčby a dalšího sledování. V případě abnormálního nálezu nabídne ihned podrobné informace o charakteru vady a dalších vyhlídkách.

Kontaktní formulář