Krok za krokem screeningovými vyšetřeními v těhotenství

  1. Prvním screeningem prováděným v těhotenství je kombinovaný screening vrozených vad provádíme v 11+0 -13+6 týdnu těhotenství. Toto vyšetření nabízíme formou tzv. rozšířeného screeningu včetně určení rizika preeklampsie a růstové restrikce. Více se o něm dozvíte zde.
  2. Pokud je výsledek testu negativní, doporučujeme navíc odběr krve v 16. týdnu těhotenství a ten následně vyhodnotíme formou tzv. Triple testu a Integrovaného testu s vyšším záchytem vrozených vad. I samotné provedení kombinovaného screeningu bez integrovaného testu má však vysokou záchytnost Downova syndromu přes 85 %. Více informací o obou testech naleznete zde.
  3. Pokud je výsledek některého z testů pozitivní, provádíme genetickou konzultaci a domlouváme se s klientkou na dalším postupu.
  4. Ve 20. až 22. týdnu gravidity provádíme podrobné ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na anatomii orgánů a růst plodu. Bližší informace naleznete zde. V rámci stejné návštěvy provádí ještě dětský kardiolog ultrazvukové vyšetření srdce plodu. O tomto specializovaném vyšetření se dozvíte více zde.
  5. V případě zvýšeného rizika preeklampsie nebo růstové restrikce, předepisujeme klientce medikaci, která riziko sníží a provádíme kontroní UZ vyšetření ve 28., 32., a 36. týdnu gravidity se zaměřením na růst plodu a průtoky cévami.
  6. V období mezi 20. a 30. týdnem gravidity je možné provést 3D/4D ultrazvuk a získat tak první snímky a videa svého děťátka. Více info zde.